Życzenia

Dobrych Świąt!

Drodzy Miłośni­cy Mądroś­ci!

Dzięku­je­my za rok wspól­nego wysiłku na rzecz pop­u­laryza­cji filo­zofii. Życzymy dobrych Świąt Bożego Nar­o­dzenia i szczęśli­wego Nowego Roku! Ufamy, że będzie on pomyśl­ny dla filo­zofii, do czego prag­niemy się – wraz z Państ­wem – przy­czynić.

Do siego roku! Filo­zo­fu­j­cie!
Redakc­ja „Filo­zo­fuj!” / Zało­ga F

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy