Edukacja filozoficzna Omówienia i recenzje

Dorota Monkiewicz: FiloSupełki [recenzja]

FiloSupełki to pierwsza w Polsce filozoficzna gra karciana, która w prosty sposób ośmiela i zachęca dzieci do poszukiwania odpowiedzi na filozoficzne pytania. Po paru rozgrywkach z FiloSupełkami dzieci zaczynają otwarcie wypowiadać się na ważne tematy oraz tworzą własne ciekawe pytania. Jest to propozycja zarówno na zabawę z własnym dzieckiem, jak i warsztaty lub lekcje z większą grupą.

Talia FiloSupełków zawiera komplet dwustronnych kart z kolorową grafiką. Na awersie jest podane główne filozoficzne pytanie z przeróżnych dziedzin życia, a rewers zawiera pogłębienie tematu w postaci trzech dodatkowych pytań. Zadaniem uczestnika jest wylosowanie karty z pytaniem i skonstruowanie odpowiedzi. Gdy jedna osoba wypowiada się, pozostałe mogą też odnieść się do tematu. Warunkiem poprawnej rozgrywki jest logiczne uzasadnienie swojego zdania przez dzieci, bo jednym z celów gry jest nauka krytycznego myślenia oraz formułowania adekwatnych argumentów do swoich opinii.

Po wyczerpaniu odpowiedzi na pytanie główne można przejść do pytań dodatkowych lub odnieść się do tych, które pojawiły się podczas rozmowy. Inną aktywnością jest szukanie podobieństw między pojęciami. Każda z kart zawiera na dole pewne słowo. Zadaniem dziecka jest wylosowane dwóch kart z przypadkowymi wyrazami i znalezienie analogii między nimi. To doskonałe ćwiczenie na kreatywność, a przy okazji powstaje zabawna atmosfera, gdy trzeba „nagiąć” swoją wyobraźnię.

Filozofowanie z dziećmi za pomocą kart jest proste, ale czasem trzeba przełamać nieśmiałość i nawyk mówienia „nie wiem” przez uczestników w przypadku napotkania trudnego zagadnienia. Według moich obserwacji dzieci, które jeszcze nie filozofowały, są na początku zaskoczone i trochę wycofane. Potem u większości odzywa się kreatywność i nawet, kiedy dzieci nie odpowiadają ściśle na wylosowane pytanie, tworzą własne, które jest dla nich bardziej interesujące. Bodźcem jednak pozostaje pytanie bazowe z karty. 

FiloSupełki to gra rozwijająca wyobraźnię, krytyczne myślenie i zdolności komunikacyjne. W przypadku rozgrywek rodzinnych stwarzają okazję do pogłębiania relacji, dzięki rozmowom o ważnych sprawach. Widzę też duży potencjał FiloSupełków w przeprowadzaniu ciekawych lekcji etyki, filozofii oraz godziny wychowawczej.


Łukasz Krzywoń, FiloSupełki. Pytania do rozsupływania


Dorota Monkiewicz – absolwentka historii UMCS i filozofii teoretycznej KUL. Pracuje w Centrum Kultury w Lublinie oraz prowadzi warsztaty filozoficzne dla dzieci w Szkole w Chmurze. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Praktyków Filozofii dla Dzieci SOPHIA. Współautorka książki Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne. Zainteresowania naukowe: dydaktyka filozofii, etyka środowiskowa i bioetyka. Więcej o mnie na stronie www.dia-ti.com

 


Pomóż nam wydać polską wersję:

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy