Aktualności akademickie

Drugi Kongres Filozofii Polskiej – Opole 2022 – zapowiedź

W dniach 7-10 października 2022 roku odbędzie się w pałacu w Orli koło Koźmina Wielkopolskiego Drugi Kongres Filozofii Polskiej. Celem Kongresu jest badanie i rozwijanie polskiego dziedzictwa filozoficznego. Organizowany co dwa lata Kongres jest wspaniałym miejscem spotkania i wymiany myśli dla tych wszystkich filozofów i uczonych, którzy zainteresowani są historią filozofii polskiej, a także dla tych, którzy chcą traktować filozofię polską jako żywą myśl i pragną dalej ją rozwijać.

Filozofia w Polsce uprawiana jest od ponad 800 lat. W ciągu tego długiego czasu, wśród wielu jej kierunków i tendencji, zaznaczył się unikatowy charakter polskiej myśli. Filozofowie polscy, nawet ci analityczni ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, nie mieli na ogół tendencji do redukcji swojego myślenia do abstrakcji, zaś wprost przeciwnie, interesowało ich szerokie spektrum zagadnień praktycznych, włączając w to kwestie społeczne. Szczególnie interesującym okresem był XIX w., kiedy powstawała polska filozofia narodowa i tworzyły się śmiałe systemy myśli, takich filozofów jak Józef Hoene-Wroński, August Cieszkowski czy Bronisław Trentowski. Pomimo upływu czasu mają one nadal dużą wartość. Nadal skłaniają do myślenia.


Myślenie filozoficzne ma z zasady charakter uniwersalny. Wiąże się z dążeniem do wiedzy całościowej o całości rzeczywistości. Jako całościowe spojrzenie na świat spełnia ważną rolę kulturotwórczą i cywilizacyjną. Podnosi ważne zagadnienia moralne i światopoglądowe. Wiąże się z nim refleksja nad sensem życia człowieka i jego przeznaczeniem. Jednakże, tak jak istnieje polska literatura czy muzyka, która ukształtowała się jako coś odrębnego wśród literatur i muzyk innych krajów, tak istnieje też polska filozofia, będąca wytworem narodu polskiego i zrodzona oraz rozwinięta przez jego przedstawicieli. W większym lub mniejszym stopniu, wyraża ona polski pogląd na świat. Jego pielęgnacji i rozwojowi mają służyć Kongresy Filozofii Polskiej.


Symbolem Kongresu jest polski orzeł w formie feniksa, wzbijający się z klasycznej, greckiej kolumny. Feniks symbolizuje wciąż odradzającą się siłę życia, zaś niepokonana przez czas kolumna tradycję, trwałość i wieczność, a zarazem piękno wynikające z jej klasycznego charakteru.

Ważne terminy:

do 31 sierpnia 2022 – nadsyłanie propozycji referatów

7–10 października 2022 – Drugi Kongres Filozofii Polskiej


Organizator:

Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO – Przewodniczący Rady Programowej


Patroni:

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Niezależna Telewizja NTV

Teatr Opolski

KORBANK

Filozofuj!”


Linki:

Strona organizatorów.

Więcej o Drugim Kongresie Filozofii Polskiej.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • 22 lutego 2022 roku filozofia się skończyła.“
    I inne żarty również…
    RIP ludzkości i pojedynczemu człowiekowi.
    Amen

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy