Zapowiedzi wydawnicze

Dziewiąty numer „Filozofuj!”: Prawda już 30 czerwca!

Już 30 czerwca o godz. 18.00 zaprezentujemy dziewiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: prawda. Fundamentalna sprawa. Naprawdę! ;) Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

 

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Academicon.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Drodzy Czytelnicy,

wyobraźmy sobie świat, w którym prawda nie jest dla nas dostępna lub nie jest celem naszych dążeń. W pierwszym przypadku świat bez prawdy oznaczałby, że bylibyśmy notorycznie w błędzie i – co za tym idzie – sam fakt błądzenia też nie byłby dla nas uchwytny. Mylilibyśmy się co do tego, czy coś istnieje, czy nie istnieje, fałszywie poznawalibyśmy, z jakimi przedmiotami mamy do czynienia oraz jakie one mają cechy, położenie, przeznaczenie itd. Czy byłoby wówczas możliwe jakiekolwiek działanie poza takim, które przypominałoby jakiś szaleńczy i chaotyczny taniec bezradności? Czy w ogóle można by mówić o osobowym istnieniu? W drugim przypadku natomiast, rezygnując z dążeń do prawdy, ryzykowalibyśmy, że nasze działanie – oparte na mirażach – obróci się przeciwko nam i na własne życzenie pogrążymy się w chaosie.

Widzimy więc, jak ważne miejsce w naszym życiu zajmuje prawda. Sama jej natura okazuje się jednak bardzo tajemnicza i rodzi wiele problemów. Wydaje się, że już Arystoteles trafnie wyraził intuicję istoty prawdy: poznanie, że jest tak a tak, jest prawdziwe, gdy tak właśnie jest. To zagadkowe określenie nie zamknęło, lecz otworzyło dyskusję na temat prawdy, która trwa już ponad dwadzieścia stuleci. Próba bowiem bliższego objaśnienia tej intuicji okazała się niełatwa. Mówi ona o jakiejś relacji między dwoma elementami: treścią poznania i rzeczywistością, do której się ona odnosi. Ale czym ta relacja jest? Zgodnością? Podobieństwem? Sprawy dodatkowo się skomplikowały, gdy pokazano, że nie tylko relacja „prawdziwości” jest zagadkowa, ale i oba jej człony – treści poznania tkwiące w umyśle, czyli nośniki prawdy, oraz sama rzeczywistość, czyli jej przedmiot.

Oprócz dociekania istoty prawdy filozofowie pytają także o inne kwestie z nią związane. Między innymi o to, jakie są kryteria prawdziwości, tzn. jakie mamy narzędzia, by odróżnić prawdę od fałszu. A może prawda jest nieosiągalna? Czy prawda jest ważna? Dlaczego? Czy można w usprawiedliwiony sposób rezygnować z dążenia do prawdy albo wręcz głosić nieprawdę? Czy prawda zniewala, jak twierdzą niektórzy? A może jest warunkiem wolności?

Próby odpowiedzi na wiele z tych pytań podjęli się autorzy tekstów tematycznych niniejszego numeru. Zapraszamy do ich czytania, ale także do refleksji i dyskusji, w której mają pomóc załączone do artykułów pytania. Dopełnienie części tematycznej stanowi wywiad z Simonem Blackburnem, uznanym filozofem brytyjskim, popularyzatorem filozofii, autorem wielu książek poświęconych prawdzie. Pewne urozmaicenie rozważań o prawdzie stanowi ankieta, w której na temat prawdy wypowiadają się nasze koleżanki i koledzy filozofowie.

Jak zwykle w numerze znalazły się stałe działy. Proponujemy Wam kolejne części kursów logiki, sztuki argumentacji, eksperyment myślowy dotyczący obowiązku prawdomówności, etyczne refleksje na temat literatury, tym razem Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Zapraszamy także do kolejnej podróży po świecie idei starożytnych Greków – w tym numerze ideą przewodnią jest aletheia, od której pochodzi współczesne pojęcie prawdy. W obrębie tematyki bliskiej zagadnieniu prawdy pozostają artykuł Jana Woleńskiego, którego tematem jest pojęcie racjonalności, esej Jacka Jaśtala o wielkiej iluzji czy rozważania Amy Kind o tym, dlaczego fikcyjne historie wywołują w nas emocje. Mamy nadzieję, że ciekawą i inspirującą lekturą okaże się dialog między niczym, czymś i wszystkim na temat tego, co istnieje, którego autorami są Achille Varzi i Roberto Casati.

Staramy się poszukiwać nowych form popularyzacji filozofii. W tym numerze będziecie mogli przeczytać wywiad z filozofem z przeszłości autorstwa Jacka Wojtysiaka. Mamy nadzieję, że jest to początek serii. Pierwszym przepytywanym jest Immanuel Kant. Pewnym novum jest także satyra Piotra Bartuli ukazująca negatywne strony uprawiania filozofii akademickiej. Oczywiście nie mogło zabraknąć filozoficznej recenzji filmowej, spotkania z filozofią sztuki, odcinka filozofowania z dziećmi, filozoficznego kalendarium, omówienia ksiażki z półki filozofa, krzyżówki oraz komiksu.

Życzymy satysfakcjonującej lektury „Filozofuj!”.

Redakcja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Relacje z dotychczasowych spotkań są > tutaj.

Osoby, które chciałby pomóc przy zorganizowaniu spotkania Klubu „Filozofuj!” w swoim mieście, zapraszamy do współpracy. Szczegóły > tutaj.


Oto spis treści numeru 3(9)/2016:

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy