Filozofia w szkole Nowości wydawnicze Patronaty Zapowiedzi wydawnicze

Nowość wydawnicza:Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Scenariusze zajęć

Kolejny tytuł dla nauczycieli, edukatorów i pedagogów z serii Edukacja do samodzielności już dostępny. Polecamy Warsztaty z dociekań filozoficznych. Scenariusze zajęć.

Warsztaty z dociekań filozoficznych są dla polskiego czytelnika względnie nowym instrumentem. Służą do wyrabiania umiejętności, motywacji i postaw społecznych oraz poznawczych związanych ze zdobywaniem intelektualnej i moralnej samodzielności. Ukazała się właśnie książka, która jest praktycznym przewodnikiem po tej metodzie dydaktycznej.

Publikacja jest zapowiadaną trzecią częścią monografii poświęconej metodzie edukacyjnej nazwanej warsztatami z dociekań filozoficznych. Dwie pierwsze części wydane w jednym tomie Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka (2019) traktują o podstawach teoretycznych i metodycznych tytułowych zajęć, zaś ten zbiór zawiera opatrzone szczegółowymi informacjami ich scenariusze.

Warsztaty dociekań filozoficznych kształtują kompetencje miękkie, ucząc: stawiania pytań problemowych, formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji, krytycznego myślenia, wrażliwości, wyobraźni, kreatywności i wielu innych.

Badania wskazują, że polska młodzież przejawia niedostatki w zakresie wymienionych powyżej kompetencji miękkich, co istotnie zmniejsza jej zdolności przystosowania się do realiów współczesnego świata. Zdalne nauczanie w okresie pandemii pogłębiło te deficyty i nauczyciele potrzebują środków do zaradzenia tej sytuacji. Wykorzystanie warsztatów z dociekań filozoficznych w edukacji może przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy.

Stanowią one uniwersalne narzędzie w dwojakim sensie. Po pierwsze można z nich korzystać na każdym poziomie nauczania (od przedszkola po uniwersytet trzeciego wieku) w różnych placówkach kształceniowych i wychowawczych, pełnią bowiem swoją edukacyjną funkcję niezależnie od wieku i poziomu intelektualnego uczestników. Po drugie nadają się do zastosowania na wszystkich przedmiotach, doskonale sprawdzając się również na lekcjach etyki.


Aldona Pobojewska – profesor filozofii w Katedrze Etyki , zajmuje się epistemologią, filozofią edukacji i wychowania, uprawia turystykę pieszą, narciarską, rowerową i konną.

 


Tytuł: Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Scenariusze zajęć.
Autor: Aldona Pobojewska
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Liczba stron: 192
ISBN (wersja fizyczna): 9788382209693
ISBN (e‑book): 9788382209709
Rok wydania: 2022
Dostępność w wersji drukowanej: 9 stycznia 2023
Link do oficjalnej strony wydawnictwa tutaj.
Dostępność w wersji elektronicznej: Już dostępna.


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w sieci:

Oficjalna strona.
Profil na Facebooku.
Profil na Instagramie.
Profil na LinkedIn.

Więcej nowości wydawniczych w naszym dziale Nowości wydawnicze.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy