Filozofia w szkole Matura z filozofii Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2017 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Było ich 15. Pierwsze osiem dotyczyły fragmentu Traktatu o zasadach poznania ludzkiego autorstwa George'a Berkeleya, w którym podejmuje on istnienia rzeczy. 9. zadnie polegało na nazwaniu i wyjaśnieniu istoty błędu językowo-logicznego przytoczonym rozumowaniu. Zadania 10–13 wiązały się z fragmentem Listu do Menoikeusa autorstwa Epikura. Zadnie 14. dotyczyło 3 teorii etycznych: Arystotelesowskiej etyki cnót, Kantowskiej etyki obowiązku oraz Utylitaryzmu Milla. Ostatnie, 15. zadanie polegało na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów. Temat nr 1 opierał się na cytacie z Ernsta Cassirera, a temat nr 2 – na cytacie ze św. Augustyna. Szczegóły poniżej. 

Matura z filozofii na poziomie rozszerzonym trwała 180 minut. Egzamin składał się z dwóch części. Abiturienci udzielali odpowiedzi na czternaście pytań otwartych.

W części drugiej egzaminowani pisali wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów. Pierwszym wariantem było nawiązanie do czasu i przestrzeni, jako ram określających rzeczywistość oraz zaprezentowanie swojej postawy w stosunku do poglądu Ernesta Cassirera. Drugim zagadnieniem było przedstawienie swojego punktu widzenia w kwestii genezy i natury zła.

Podobną, dwuczęściową budowę miał arkusz z filozofii na poziomie podstawowym. Przypomnijmy, że egzamin ten mogły zdawać tylko osoby, które podchodziły do matury w „starej formule”. Maturzyści, których obowiązuje „nowa formuła” składali deklaracje do napisania egzaminu tylko na poziomie rozszerzonym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki maturalne 30 czerwca br. Tymczasem zapoznajcie się z dzisiejszym arkuszem z filozofii na poziomie rozszerzonym i udzielcie odpowiedzi na pytania! Klucz do zadań otwartych niebawem pojawi się na naszej stronie!

Opracowała: Kamila Dylewska

Oto arkusz CKE:


Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz odwiedzenia zakładki Studia Filozoficzne, gdzie dowiecie się m.in., dlaczego warto studiować filozofię oraz gdzie ją można studiować. W maju zmieścimy szersze informacje o wybranych ośrodkach akademickich. 

Zob. listę ośrodków akademickich, w których można studiować filozofię.


2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy