Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Enrico Berti przewodnikiem drugiego Spaceru z Arystotelesem w Poznaniu

25 listopada (piątek) w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu będzie można posłuchać jednego z największych na świecie znawców Arystotelesa – prof. Enrico Bertiego z Padwy. Opowie on o swoich „spacerach” z Filozofem ze Stagiry. Patronem wydarzenia jest nasz magazyn.
Oto fragment z planowanego wystąpienia:
Moje spotkanie z Arystotelesem miało miejsce na Uniwersytecie w Padwie w 1955 roku, kiedy zwróciłem się do prof. Marino Gentile, aby pokierował moją pracą magisterską z filozofii, w której zamierzałem bronić metafizyki od krytyk skierowanych na nią przez prawie wszystkie filozofie XX wieku. Prof. Gentile polecił mi czytać Metafizykę Arystotelesa, którą już znałem, lecz nie wyobrażałem sobie, że może posłużyć, jak odkryłem w następstwie, dla obrony metafizyki w obrębie filozofii współczesnej.
Wykład odbędzie się o godz. 18.00.

Enrico Berti, urodzony w 1935 roku w Valeggio sul Mincio koło Werony, ukończył filozofię (1957) i studia podyplomowe (1963) na Uniwersytecie w Padwie, gdzie pracował do 1964 roku. Następnie w 1965 roku został profesorem historii filozofii na Uniwersytecie w Perugii. W 1971 roku powrócił na Uniwersytet w Padwie, gdzie wykładał historię filozofii aż do emerytury (2009). Filozofię wykładał również na  uniwersytetach w Genewie, Brukseli, Santa Fe i na Wydziale Teologicznym w Lugano.

Profesor Berti należy do wielu włoskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Za swą działalność i twórczość filozoficzną otrzymał nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia „Fryderyka Nietzschego” (1987), nagrodę Fundacji Antonio Iannone (2005), nagrodę Santa Marinella (2007), nagrodę Castiglioncello (2007), nagrodę „Athene Noctua” (2009), nagrodę dziennikarską Lucio Colletti (2012). Ponadto za krzewienie filozofii greckiej uzyskał doktorat honoris causa na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (2012), a od 2014 roku jest honorowym członkiem Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies na Uniwersytecie w Salonikach. W 2013 roku został odznaczony jako Wielki Oficer Orderu zasług dla Republiki Włoskiej (Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana).

Spacery z Arystotelesem” to nazwa działania zaplanowanego od października 2016 do czerwca 2017, obejmującego dziewięć wykładów oraz wystawę fotograficzną. Przewidziane prelekcje stworzą spójną całość. Staramy się spojrzeć na Arystotelesa przez pryzmat jego oddziaływania na kulturę europejską Wschodu i Zachodu. Do projektu zaproszeni zostali badacze z różnych środowisk.

9 grudnia powitamy prof. Katarzynę Pachniak (UW), która przybliży nam Arystotelesa w myśli arabskiej. Na rok 2017 planowane są dalsze „spacery”, które opiszemy w następnych wydaniach czasopisma „Filozofuj”, dzięki jego patronatowi.

Tematy i „przewodnicy” najbliższych spotkań to:

  • Arystoteles w Bizancjum (dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn),
  • Arystoteles łaciński (dr Maciej Przybył),
  • Arystoteles w polskim Renesansie (prof. Danilo Facca),
  • Arystoteles i współczesność (dr Paweł Bleja),
  • Recepcja retoryki (mgr Aleksandra Mathiesen).

W wyniku tych działań ma powstać materiał merytoryczny, który będzie uzupełnieniem wystawy fotograficznej Kateriny Zisopulu zatytułowanej Śladami Arystotelesa”. Zamierzamy stworzyć ekspozycję, która ukazywałaby postać Arystotelesa, miejsca z nim związane oraz atrakcyjność i aktualność jego myśli.

Całe to przedsięwzięcie możliwe jest dzięki gościnności Rezerwatu Archeologicznego Genius loci, którego mottem jest hasło PRZEKRÓJ POZNANIA w całej swej wieloznaczności. W Genius loci prezentowane są relikty drewniano-ziemnych fortyfikacji poznańskiego grodu z 2 poł. X w., jednak misja placówki wykracza poza ramy kultury materialnej, łącząc początki państwa polskiego z otwarciem na bogactwo kulturowe średniowiecznej Europy, co pozwoliło na recepcję Antyku. Zapraszamy na SPACERY z Arystotelesem po POZNANIU.


Akcja: Popularyzujemrok-arysototelesay Arystotelesa! Zachęcamy do przesyłania wszelkich materiałów związanych z życiem i twórczością Arystotelesa: tekstów, ilustracji, cytatów, memów, komiksów, anegdot, linków do audycji i filmów, relacji z wydarzeń, a nawet prywatnych objawień intelektualnych. 😉 Można je przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.


 Rezerwat Archeologiczny Genius loci, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poznań
25 listopada 2016, godz. 18.00
Strona internetowa wydarzenia
 Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy