literackie eseje interpretacyjne filmów

Poetyckie eseje interpretacyjne filmów

Teksty te są dedykowane konkretnie tym Widzom-Czytelnikom, którzy już zdecydowali się na seans (i tym różnią się od recenzji, które mają, czy też mogą, dopiero zachęcić do kontaktu z dziełem) i służą pogłębieniu przeżycia filmowego.
Prezentowana formą jest formą mniej klasyczną niż recenzja, bardziej literacką, ale też dzięki temu umożliwia skomunikowanie się z problemami poruszanymi w filmie w ich filozoficznej głębi.