Olimpiada Filozoficzna Patronaty

Etap okręgowy XXXIII Olimpiady Filozoficznej w Lublinie [relacja]

3 marca 2021 roku zakończył się II etap XXXIII Olimpiady Filozoficznej w Lublinie. Jak co roku, bezpośrednio kibicowaliśmy uczestnikom z okręgu lubelskiego.

Zawody okręgowe są drugim etapem Olimpiady Filozoficznej (pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu eseju na jeden z podanych wcześniej tematów – zob. tutaj). Etap ten składa się z dwóch części. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, oprócz napisania eseju (część pierwsza) uczniowie przystępowali do egzamin ustnego przeprowadzonego zamiast pisemnego testu (część druga).

13 lutego 2021 roku o godzinie 9.00 rozpoczęła się pierwsza część konkursu. W okręgu lubelskim przeprowadzona została w trybie online przez platformę ZOOM. Na napisanie eseju było 150 minut. Po tym czasie (plus 10 minut), osoby piszące w trybie zdalnym, powinny były wysłać wypracowanie na adres mailowy Komitetu Okręgowego. Za tę część eliminacji można było otrzymać od 0 do 50 punktów.

Tematy esejów, z którymi mierzyli się uczestnicy były następujące.

Temat 1.

Odkrycia naukowe zwykle wydają się na początku nieracjonalne, ponieważ to racjonalność wyznacza granice poznaniu; żeby je przekroczyć, trzeba często racjonalność odstawić na bok i rzucić się w ciemne odmęty niezbadanego – właśnie dlatego, żeby kawałek po kawałku uczynić je racjonalnymi i zrozumiałymi”. Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne, wydawnictwo literackie, Kraków 2018, s.163.

Temat 2.

Mogę sobie wprawdzie wyobrazić moralnego polityka, tzn. takiego, który tak ustanawia zasady mądrości państwowej, że mogą one współistnieć z moralnością, ale nie politycznego moralistę, który wykuwa moralność w sposób, w jaki polityk uzna to za korzystne”. Kant, Do wiecznego pokoju, s. 80.

Temat 3.

Możliwe są rozmaite źródła tragiczności, ale wszystkie dają się wywieść z dwóch podstawowych: z bezsiły i z niewiedzy…Są też możliwe tragedie wynikłe z kombinacji pierwiastka bezsiły i niewiedzy. W Wyniku tego może powstać sytuacja, że głównym źródłem bólu staje się wiedza”. Józef Tischner, Filozofia dramatu, s. 65.

Za sformułowanie i interpretację tematu można było uzyskać 0–12 punktów, za filozoficzne ujęcie tematu 0–12 punktów, za moc perswazyjną argumentów 0–12 punktów, za spójność pracy 0–12 punktów, natomiast za poprawność językową 0–2 punkty.

Druga część zawodów okręgowych OF w Lublinie, czyli rozmowa z osobami, które zdobyły co najmniej 20 z 50 punktów z części pisemnej, odbyła się, również zdalnie, 3 marca o godzinie 9.00.

Wypowiedzi były oceniane według następujących kryteriów:
Pytania za 20 pkt:
a) merytoryczna poprawność wypowiedzi (12 pkt)
b) umiejętność posługiwania się terminologią filozoficzną (6 pkt)
c) forma wypowiedzi (2 pkt)
 
Pytanie za 10 pkt:
a) merytoryczna poprawność wypowiedzi (8 pkt)
b) forma wypowiedzi (2 pkt)
 
W sumie można było uzyskać 50 punktów. Za 20 punktów były dwa pytania i obejmowały one zagadnienia zawarte w trzech pierwszych blokach tematycznych, zawartych w Programie XXXIII OF. Pytanie za 10 pkt obejmowało zagadnienia zawarte w czwartym bloku tematycznym.

W zawodach lubelskich wzięło udział 21 uczniów. Niebawem poinformujemy o wynikach.

Magazyn „Filozofuj!”, jako fundator jednej z nagród (prenumeraty rocznej „Filozofuj!”) i patron medialny OF, zaprezentował się uczestnikom oraz wszystkim zebranym na Olimpiadzie.

Najnowszy numer można nabyć od 4 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy