Aktualności Konkurs Logiczny Konkursy Ogłoszenia Patronaty

Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego już za tydzień!

Redakcja magazynu „Filozofuj!”, jak co roku, patronuje Ogólnopolskiemu Konkursowi Logicznemu i wspiera uczestników poprzez regularne przypomnienia i publikacje na temat konkursu. Zegar tyka. Już za tydzień odbędzie się etap szkolny 11 edycji KL.

Krótkie przypomnienie od organizatorów z oficjalnej strony KL:

Etap I – szkolny odbędzie się we środę 20 kwietnia 2023 r. w godz. 09.00–10.00.

I etap konkursu może być przeprowadzony poza szkołą lub – jeśli pozwalają na to warunki epidemiczne – na terenie szkoły.

Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut.

Test konkursowy poprzedzi lektura oraz test próbny, która ma na celu pozwolenie uczestnikom na lepsze rozeznanie się w interfejsie konkursu. Lektura i test próbny będą dostępne 19.04.


LEKTURATEST PRÓBNY (19.04)

 • Lekturę i materiały do I etapu konkursu organizatorzy prześlą na adres Szkolnego Opiekuna Konkursu Logicznego, a także opublikują na stronie internetowej Konkursu. Udostępnią je również
  wszystkim zarejestrowanym uczestnikom na platformie Moodle.
 • Na platformie testowej organizatorzy opublikują wersję próbną testu eliminacyjnego. Dzięki temu w czasie próbnego testu uczestnicy będą mogli poznać interfejs testowy, sposób konstrukcji zadań i wszystkie rodzaje pytań,
  które będą wykorzystane w I etapie konkursu.
 • Zestawy pytań etapu szkolnego będą przemieszane losowo, ale będą takie same dla wszystkich uczestników. W teście zastosowane zostaną pytania zamknięte — zwykle wielokrotnego wyboru.

TEST KONKURSOWY (20.04)

 • Test będzie dostępny online przez 60 minut, ale na jego rozwiązanie uczestnicy będą mieć jednostkę lekcyjną, tj. 45 minut (odliczanie zostanie uruchomione, gdy uczestnik rozpocznie rozwiązywanie testu).
 • Testy mają charakter tajny. I etap konkursu może odbyć się poza szkołą lub — jeśli pozwalają na to warunki epidemiczne — na terenie szkoły.
 • Jeśli uczestnicy przystąpią do konkursu z zachowaniem reżimu epidemicznego na terenie szkoły, podczas rozwiązywania zadań mogą korzystać z komputerów znajdujących się w szkole (np. w szkolnej pracowni komputerowej) lub komputerów i tabletów osobistych.
 • Uczestnicy przystępujący do konkursu poza szkołą, muszą pamiętać, aby podczas rozwiązywania testu — równocześnie połączyć się za pośrednictwem platformy edukacyjnej swojej szkoły z wydarzeniem utworzonym przez nauczyciela. W tym wariancie w czasie rozwiązywania zadań należy włączyć kamerę i mikrofon.

Wszystkie informacje, w tym atrakcyjne infografiki, znajdziecie na oficjalnej stronie KL.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy