Konferencje Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” obejmuje patronat nad konferencją „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji”

W dniach 18–19 kwietnia 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbędzie się konferencja „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji”, organizowana przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej. Patronem konferencji jest magazyn „Filozofuj!”.

Informacja na temat trybu udzielania patronatów jest > tutaj.


Obecność w szkole zajęć filozofii, a jeszcze bardziej etyki, jest uwikłana w różne problemy natury społecznej, światopoglądowej i prawnej. Wystarczy przywołać choćby zagadnienie relacji religii i etyki. Często zajęcia te są ukazywane jako konkurencyjne i alternatywne względem siebie, a w debacie publicznej zarówno jedna, jak i druga strona niejednokrotnie antagonizuje ich istnienie, co prowadzi do niemożliwości współpracy w zakresie edukacji aksjologicznej i społecznej młodego pokolenia. Odważne podjęcie tej kwestii jest jedną z ważniejszych potrzeb debaty o etyce w szkole.

Mamy nadzieję, że konferencja ta może stać się miejscem merytorycznego dialogu i przyczyni się do podjęcia refleksji nad możliwościami współdziałania, a także umocni pozycję lekcji etyki w szkole i ułatwi wypracowanie właściwego modelu szkolnej praktyki w tym względzie. Oprócz tego zagadnienia pragniemy podjąć również te związane z – mającą już swoje miejsce w obrębie badań naukowych – dydaktyką filozofii, co z kolei może przynieść wiele inspiracji dla nauczycieli filozofii i etyki. Trzeci krąg tematyczny stanowi filozofia edukacji jako osobna dziedzina filozoficzna.

Współorganizatorem konferencji jest szkoła, w której zajęcia etyki i filozofii cieszą się dużym zainteresowaniem. Budowanie dobrych relacji szkół i uczelni wyższych jest kolejnym krokiem, który pozwoli z jednej strony na jeszcze głębsze zakorzenienie filozofii w środowisku szkolnym, a z drugiej może stać się przyczynkiem do wykształcenia nowych form docierania do świadomości uczniów za pomocą już nie tylko treści omawianych na zajęciach, ale także samej struktury administracyjnej i organizacyjnej. W związku z tym do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko naukowców, ale także czynnych nauczycieli etyki i filozofii, dyrekcje szkół, metodyków i przedstawicieli władz. Konferencja ma charakter otwarty i kierowana jest również do pedagogów, psychologów, socjologów i wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką.

Więcej informacji na profilu facebookowym konferencji > tutaj.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy