Aktualności akademickie Wydarzenia

Festiwal Filozofii w Bydgoszczy: warsztaty, debaty, wykłady i koncert

Bydgoski Festiwal Filozofii to cykl ponad dwudziestu wydarzeń popularyzujących filozofię. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Koherencje a współorganizatorami Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Partnerami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Fundacja Odpowiedzialnej Edukacji im. o. Jacka Woronieckiego, Fundacja Projekty Edukacyjne oraz Melostrefa.

W ramach Festiwalu odbędą się wykłady, warsztaty, debaty, koncerty oraz performance. W roli prelegentów wystąpią filozofowie z pięciu ośrodków akademickich z całej Polski a towarzyszyć im będą uznani muzycy i pedagodzy. Tematy poruszane na Festiwalu dotyczyć będą całego spektrum refleksji filozoficznej – od kwestii dotyczących istnienia i poznania poprzez problematykę wolności, tożsamości i równości skończywszy na takich zagadnieniach jak filozofia muzyki, stosunek „ja” do „innego” czy relacja religii i nauki.

Prelegenci reprezentują różne stanowiska filozoficzne, dzięki czemu Festiwal cechować się będzie pluralizmem podejść i odpowiedzi na wielkie pytania filozoficzne. Wydarzeniom towarzyszyć będzie inicjatywa „Zapytaj filozofa”, dzięki której można będzie podyskutować z filozofem w formule „jeden na jeden”. Festiwal zawiera również wiele form interdyscyplinarnych np. nowatorskie formy wykładokoncetów czy performance’u filozoficznego, co pozwoli na zapoznanie się z filozofią również poprzez pryzmat innych dziedzin kultury.

Oferta Festiwalu skierowana jest nie tylko do osób dorosłych. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w warsztatach filozoficznych oraz przysłuchiwać się debacie oksfordzkiej, w której wypowiadać się będą bydgoscy licealiści. Dla najmłodszych przygotowano natomiast warsztaty gordonowskie pt. „Rytmiczanki filozoficzne”.Organizatorzy: Fundacja Koherencje, Młyny Rothera, Instytut Filozofii UKW.
Link do strony wydarzenia.
Link do wydarzenia na Facebooku.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy