Opracowania

Filozofia inwestycją w przyszłość?

Rozwiązywanie skomplikowanych problemów, krytyczne myślenie i kreatywność – to według Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) trzy najbardziej przyszłościowe umiejętności, które będą poszukiwane na rynku pracy.  Tak się składa, że edukacja filozoficzna bardzo rozwija te umiejętności.

Zapisz się do naszego newslettera

Zestaw­ie­nie 10 „topowych” umiejęt­noś­ci znalazło się w rapor­cie „Przyszłość pra­cy”, przy­go­towanym przez tę WFE. Oto pełne zestaw­ie­nie umiejęt­noś­ci, które mają być naj­cen­niejsze w 2020 roku. Dla porów­na­nia zestaw­ie­nie w tej kwestii z 2015 roku. Widać wyraźny awans „kry­ty­cznego myśle­nia” i „kreaty­wnoś­ci”.

skills

Źródło: World Eco­nom­ic Forum


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy