Opracowania

Filozofia inwestycją w przyszłość?

Rozwiązywanie skomplikowanych problemów, krytyczne myślenie i kreatywność – to według Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) trzy najbardziej przyszłościowe umiejętności, które będą poszukiwane na rynku pracy.  Tak się składa, że edukacja filozoficzna bardzo rozwija te umiejętności.

Zestaw­ie­nie 10 „topowych” umiejęt­noś­ci znalazło się w rapor­cie „Przyszłość pra­cy”, przy­go­towanym przez tę WFE. Oto pełne zestaw­ie­nie umiejęt­noś­ci, które mają być naj­cen­niejsze w 2020 roku. Dla porów­na­nia zestaw­ie­nie w tej kwestii z 2015 roku. Widać wyraźny awans „kry­ty­cznego myśle­nia” i „kreaty­wnoś­ci”.

skills

Źródło: World Eco­nom­ic Forum


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy