Konferencje Patronaty

Filozofia, matematyka i filozofia matematyczna – seminarium we Wrocławiu

Co wspólnego ma matematyka i filozofia? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic. Matematycy to „ścisłowcy”, a filozofowie to humaniści. Matematycy nie przepadają za humanistyką, a humaniści chwalą się, że nie znają matematyki. Czy taki jednak obraz matematyki i filozofii jest adekwatny? Nie jest! Wielcy matematycy byli filozofami i na odwrót, wielcy filozofowie uprawiali też matematykę.

Na styku filozofii i matematyki od zawsze była logika, raz będąc bliżej filozofii, raz będąc bliżej matematyki. Logicy wykorzystują zarówno narzędzia matematyczne, na przykład teorię mnogości lub teorię modeli, z drugiej zaś strony w logice aktywne rozwijane są wątki logiki nieformalnej, która zanurzona jest głęboko w tradycji filozoficznej.

Filozofię z matematyką łączą też  rozważania nad filozoficznym statusem obiektów matematycznych oraz nad sposobami poznania tego, co matematyczne, czyli zagadnienia z zakresu filozofii matematyki. Wszystkie te wątki pojawią się podczas organizowanego we Wrocławiu seminarium w dniach 5–6 października 2018 r. pt. Filozofia i matematyka. Głównymi organizatorami seminarium są Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska) oraz Wrocławskie Centrum Akademickie  (Academia Europaea oraz Akademia Młodych Uczonych i Artystów). Seminarium wspiera Miasto Wrocław a patronat medialny objęło nasze czasopismo. Seminarium odbędzie się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Akademickiego we Wrocławiu, Rynek 13,  pierwsze piętro.

Mniej oczywistym połączeniem niż logika z filozofią matematyczną, jest filozofia matematyczna. Jest ona obecna w naszej tradycji od czasów Platona, przez czasy Leibniza, aż do naszych czasów, czyli czasów–m.in.– Gödla.

Filozofię matematyczną nazywa się  czasem filozofią formalną lub filozofią logiczną.  Matematyka wtedy służy jako narzędzie do modelowania zagadnień filozoficznych, podobnie jak we współczesnej fizyce, gdzie struktury matematyczne są swoistym materiałem dla teorii fizycznych.

Matematyka pomaga w zaawansowanych rozważaniach filozoficznych. Jednym z najszybciej rozwijających się centrów filozofii matematycznej na świecie jest Munich Center for Mathematical Philosophy. Centrum tym kieruje prof. Hannes Leitgeb, członek Academii Europaea, który weźmie udział w seminarium, zarówno jako prelegent, jak i jako panelista w debacie pt. “Mathematics, Philosophy and Mathematical Philosophy”.

Wśród uczestników seminarium są  członkowie Academii Europaea: prof. Jan Woleński (filozof, logik) oraz prof. Marek Kuś (fizyk, filozof fizyki). Seminarium otworzy prof. Tadeusz Luty (chemik). Wśród prelegentów wystąpią także prof. Roman Murawski (matematyk, filozof matematyki), prof. Krzysztof Wójtowicz (filozof matematyki), dr Jakub Jernajczyk (artysta, filozof), dr Bartłomiej Skowron (filozof) oraz prof. Ludomir Newelski (matematyk, logik).

: Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub
ul. Rynek 13 50–101 Wrocław
5–6 pazdziernika
Strona internetowa organizatorów
Wydarzenie na Facebooku

Organizatorzy:
Academia Europaea, Wrocławskie Centrum Akademickie,
Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

Akademia Młodych Uczonych i Artystów

Patroni:
„Filozofuj!”

Program seminarium dostępny jest poniżej na plakacie. Seminarium jest otwarte. Zapraszamy!

 

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Zarówno Filozofia jak i Matematyka wymaga wyższych umiejętności: Rozumu, czyli czterech wyższych umiejętności umysłowych: Myślenia , aktywności Poznawczej oraz WOLISĄDZENIA o swoich podmiotowych WYBORACH. A gdy włączą się w tej różnorodności Rozumowej Podmioty w czasie DYSKURSU, to powstaje wspaniała możliwość Konstruktywistycznych wyborów połączeń poprzez stworzenie między podmiotami wspólnej strategii.

  • Czy na pewno jest tu jeszcze jakaś Tajemnica, jakieś problemy nierozpoznane, niezrozumiałe ? 

    Matematyka ( pomijając wieloznaczny źródłosłów- ja przyjmuję, że pochodzi od staroegipskiego “maat” czyli ład, harmonia, porządek ) jest dla mnie jako osoby rozważającej problemy metafizyczne czy ontologiczne po prostu przejawem aktywności Absolutu, językiem w jaki został pomyślany i wykreowany Świat/Wszechświat.

    Natomiast my poruszamy się w przeciwprądzie, dokonując na powrót kompresji zjawisk elementarnych i naszego myślenia w zapis symboliczny, abstrakcyjny, modelowy, idealny a więc za pomocą odkrywanej i coraz bardziej skomplikowanej matematyki potrafimy zrozumieć Rzeczywistość i poniekąd jej Autora, który jest Czystym Myśleniem realizowanym w jakiejś meta‑, meta‑, matematyce.

    Wydaje się, że wszystkie fenomeny, łącznie ze świadomością dają się zalgorytmizować i zrozumieć na gruncie matematyki i przetwarzania informacji. Co samo w sobie jest oczywiście wtórne i odtwórcze w stosunku do Koncepcji w której się znajdujemy.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy