Artykuł Studia filozoficzne

Filozofia na KUL

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 3 (45), s. 60.


> artykuł sponsorowany

Dlaczego filozofia? By myśleć krytycznie, widzieć więcej, bardziej dogłębnie, lepiej odnaleźć się w zróżnicowanym społeczeństwie, zaoferować unikalne na rynku pracy umiejętności. Dlaczego filozofia na KUL‑u? Ponieważ jesteśmy jednym z najstarszych, a zarazem najlepszych wydziałów filozofii w kraju, dającym możliwość intelektualnego rozwoju i realizowania własnych pasji.

Od początku istnienia uczelni – a zatem od ponad stu lat – zgłębiamy fundamentalne pytania dotyczące świata i człowieka. Czerpiemy z dorobku filozofii klasycznej, a zarazem bierzemy aktywny udział w aktualnie prowadzonych debatach, poszukując racjonalnych rozwiązań dla istotnych problemów współczesnej rzeczywistości. Uczymy naszych absolwentów wytrwałości w poszukiwaniu prawdy, sztuki jasnego myślenia i mówienia, argumentacji i wrażliwości na wartości.

Co oferujemy?

Kierunki studiów realizowane na Wydziale Filozofii obejmują – oprócz filozofii w języku polskim i angielskim – kognitywistykę, retorykę, sztuczną inteligencję, a także anglojęzyczne studia z antropologii stosowanej (applied anthropology). Choć każdy z nich cechuje się własną specyfiką, wznoszą się na wspólnych fundamentach. Dzięki temu każdy z naszych absolwentów posiada gruntowną wiedzę w zakresie: (a) historii filozofii, dzięki której świadomy jest podstawowych pojęć i proble­mów, niejednokrotnie nurtujących ludzkość aż do dzisiaj; (b) logiki i metodologii, które pozwalają mu na precyzję wypowiedzi, skuteczną argumentację i kontrargumentację; ( c) metafizyki, udzielającej odpowiedzi na najbardziej ogólne pytania dotyczące świata, człowieka i Boga; (d) etyki, w szczególności tej związanej z personalizmem, współtworzonym przez profesora naszego Wydziału, Karo­la Wojtyłę – Jana Pawła II.

Co możesz zyskać?

Studia na Wydziale Filozofii KUL dają możliwość intelektualnego rozwoju pod okiem kompetentnej i życzliwej kadry, w stymulującym, wielokulturowym środowisku. Nasi studenci mogą przyłączyć się do Koła Filozoficznego Studentów KUL, brać udział w licznie organizowanych konferencjach (m.in. w Tygodniu Filo­zoficznym, którego tradycja ma już przeszło 60 lat), anglojęzycznych wykładach gościnnych prowadzonych przez najważniejszych filozofów świata i szkołach letnich. Dzięki wykorzystaniu tych inicjatyw nasi studenci i absolwenci otrzymują liczne wyróżnienia, nagrody, stypendia i granty, a także odnoszą sukcesy na polu zawodowym.

Wydział Filozofii KUL intensywnie współpracuje z czołowymi ośrodkami filozoficznymi na świecie. Co roku gościmy u siebie największych uczonych, takich jak John Searle, Simon Blackburn, Peter van Inwagen, Richard Swinburne czy John Cottingham. Nasi pracownicy realizują międzynarodowe projekty badawcze i publikują w najlepszych czasopismach. Stanowi to nie tylko potwierdzenie renomy Wydziału, ale zapewnia również naszym studentom możliwość uczestniczenia w najbardziej aktualnych dyskusjach filozoficznych.

Co filozof może zaoferować przyszłemu pracodawcy?

Bardzo wiele! Umiejętność analitycznego, logicznego myślenia, staranne formułowanie wypowiedzi, umiejętności miękkie, gotowość do szybkiego i efektywnego zdobywania nowej wiedzy – to właśnie cechy, jakie daje wykształcenie filozoficzne. Wielość ścieżek realizowanych na naszym Wydziale pozwala spełniać swoje indywidualne pasje w zakresie informatyki, logiki i sztucznej inteligencji, etyki, filozofii sztuki czy filozofii religii. Absolwent naszego Wydziału zyskuje zatem zarówno konkretne umiejętności, jak i elastyczność, tak cenną na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.


Dane teleadresowe

Aleje Racławickie 14, 20–950 Lublin
81 445 42 51
filozofia@kul.pl

filozofia.kul.pl
philosophy.kul.pl
fb.com/kul.filozofia
fb.com/philosophy.kul 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy