Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Filozofia na UKW

Pracownicy i studenci Instytutu Filozofii UKW podejmują w swoich badaniach zarówno fundamentalne kwestie dotyczące człowieka (np. teorii racjonalności) i rzeczywistości (np. czasu i kultury), jak i zagadnienia szczegółowe z zakresu etyki i bioetyki, filozofii polityki, filozofii religii oraz kognitywistyki. Badacze poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania w sposób interdyscyplinarny, nierzadko czerpiąc z dorobku innych dyscyplin badawczych. Rozwijają tym samym podejście do filozofii jako dyscypliny prowadzącej obustronnie wzbogacający dialog z naukami szczegółowymi. Pielęgnując dorobek polskich filozofów, Instytut skupia się również na rozwijaniu myśli szkoły lwowsko-warszawskiej.

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 3 (45), s. 53.


> artykuł sponsorowany

Co możemy zaproponować?

Instytut Filozofii UKW realizuje studia z filozofii na dwóch poziomach: licencjackim i magisterskim. Studia II stopnia podejmowane są zarówno przez absolwentów filozofii, jak i innych kierunków chcących poszerzyć własne horyzonty i pogłębić swoje rozumienie współczesnego świata. Nasi absolwenci, poza umiejętnością krytycznego i analitycznego myślenia, dysponują ugruntowaną wiedzą z obszaru logiki i współczesnych nurtów filozoficznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesności, Instytut Filozofii kładzie też nacisk na równoczesny rozwój kompetencji miękkich dotyczących komunikacji społecznej, współpracy interdyscyplinarnej, tworzenia i krytycznej analizy treści oraz wrażliwości etycznej (uwzględniającej w szczególności bioetykę oraz etyczne aspekty funkcjonowania nowych mediów, technologii itp.).

Dlaczego warto studiować filozofię?

Jeśli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i cechuje Cię ciekawość świata, zacznij studiować filozofię na UKW. Studia filozoficzne gwarantują rozwinięcie horyzontów myślowych i ułatwiają odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości. Na studiach poszukujemy odpowiedzi na różne pytania. Na czym polega poprawne uzasadnienie przekonań? Na czym polega dobre życie? Czym jest sprawiedliwość? Czy ludzki umysł jest czymś różnym od mózgu? Czy istnieją racjonalne podstawy do uznania bądź odrzucenia tezy o istnieniu Boga? A także wiele innych. Ważne są jednak nie tylko pytania, ale sama umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, której nabywa się podczas poszukiwania na nie odpowiedzi.

Co po studiach filozoficznych?

Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć krytycznie, łączyć uporządkowane i ścisłe myślenie z podejściem kreatywnym i twórczym, efektywnie zdobywać i selekcjonować wiedzę, a także mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. To kompetencje istotne na dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni liderzy potrafiący pracować w zespołach i elastycznie podchodzić do stawianych im zadań.

Studia przygotowują do pełnienia funkcji publicznych i społecznych, pozwalają także realizować się zawodowo w takich miejscach jak redakcje czasopism, wydawnictwa, środki masowego przekazu, organizacje społeczne i polityczne (fundacje, stowarzyszenia, partie), szkoły (po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego można podjąć pracę nauczyciela etyki lub filozofii).

Filozofię na UKW wyróżniają:

  • mentorskie relacje z profesorami, seminaria „jeden na jeden”, co pozwala na wybór bardzo indywidualnej ścieżki dydaktycznej,
  • szerokie spektrum filozoficznych i pozafilozoficznych zainteresowań kadry dydaktycznej,
  • zajęcia mające charakter dyskusji i debat,
  • aktywności dodatkowe: konferencje, seminaria, wykłady gościnne, koło naukowe,
  • zapewnienie szerokiego wykształcenia – nie tylko filozoficznego, ale również zawierającego przygotowanie językowe (angielski, greka), elementy psychologii czy public relations,
  • aktywni, interesujący studenci (uczestniczący w życiu naukowym i kulturalnym, laureaci stypendiów, nagród i wyróżnień).

Dane teleadresowe
ul. Ogińskiego 16, 85–092 Bydgoszcz
52 32 36 709
ifukw@ukw.edu.pl
filozofia.ukw.edu.pl
fb.com/Instytut-Filozofii-Uniwersytetu-Kazimierza-Wielkiego-w-Bydgoszczy

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy