Artykuł Studia filozoficzne

Filozofia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2023 nr 3 (51), s. 55.


> artykuł sponsorowany

Na UPJPII łączymy wysoką jakość badań naukowych (kategoria A w dyscyplinie filozofia) z troską o indywidualny rozwój każdego studenta. Dzięki starannie przygotowanej ofercie dydaktycznej mamy do zapro­ponowania różne ścieżki rozwoju dla kandydatów na studia filozoficzne.

Co sprawia, że warto zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną?

Bogate tradycje filozoficzne

Na przestrzeni minionych dekad specyfikę naszego wydziału kształtowali różni myśliciele oraz uczeni, zakorzenieni w myśli chrześcijańskiej, którzy na trwałe zapisali się w dziejach filozofii. Z naszym ośrodkiem akademickim związani byli m.in. Karol Wojtyła, Józef Tischner, Michał Heller czy Józef Życiński. Wielu naszych pracowników studiowało pod ich kierunkiem, a w swojej dzisiejszej działalności twórczo nawiązuje do spuścizny swoich Mistrzów. W ten sposób rozwijamy wielkie tradycje filozoficzne, poszukując zarazem punktów stycznych między humanistyką a naukami matematyczno-przyrodniczymi. Naszą refleksję nad światem, człowiekiem i Bogiem podejmujemy w ścisłej łączności z najnowszymi nurtami filozofii oraz w nawiązaniu do wyników nauk szczegółowych. Różne problemy filozoficzne podejmujemy w kontekście historycznym, mając przy tym na uwadze wyz­wania i problemy, jakie stawia przed nami XXI w.

Współpraca ze studentami

Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do studentów. Umożliwiamy prowadzenie badań zgodnie z filozoficznymi zainteresowaniami oraz doskonałe warunki do rozwoju. Potwierdzają to opinie naszych absolwentów oraz ich losy zawodowe. Pracujemy tylko w małych grupach, a nasi nauczyciele akademiccy to w większości samodzielni pracownicy nauki i specjaliści z różnych obszarów filozofii. Na zajęciach wykorzystujemy metody aktywne oraz nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Młodzi adepci filo­zofii biorą udział w projektach badawczych, organizują wydarzenia naukowe, współtworzą filozoficzne czasopisma i działają na rzecz popularyzacji filozofii.

Jesteśmy aktywni na arenie międzynarodowej, przez co nasi studenci uczestniczą w projektach wymiany akademickiej (np. Erasmus+), a w Krakowie mają okazję studiować z innymi pasjonatami filozofii z całego świata i brać udział w zajęciach prowadzonych przez cenionych filozofów zagranicznych.

Ścieżki rozwoju

Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filozofia w języku polskim i angielskim, a także rozwijające studia podyplomowe o charakterze mądrościowym i kwalifikacyjnym oraz studia trzeciego stopnia z filozofii w ramach Szkoły Doktorskiej UPJPII.

Studia licencjackie to propozycja dla absolwentów szkół średnich oraz tych studentów, którzy chcieliby rozwijać się przez podjęcie studiów na drugim kierunku. Studia uzupełniające magisterskie to propozycja zarówno dla osób, które uzyskały licencjat z filozofii, jak i dla absolwentów innych kierunków. W ramach studiów w języku polskim można wybrać jedną ze specjalności: filo­zofia systematyczna, etyka stosowana, filozofia w nauce oraz filo­zofia i chrześci­jaństwo. Absolwenci studiów pierwszego stopnia z filozofii mogą podjąć także specjalność etyka i filozofia – studia nauczycielskie, pozwalającą na uzyskanie kwalifikacji do nauczania filo­zofii i etyki w szkołach. Na studiach drugiego stopnia możliwe jest również kształcenie w języku angielskim w ramach specjalności Philosophy, Ethics and Religion. Studenci tej specjalności poznają angielską terminologię filo­zoficzną, zapoznają się z tekstami niedostępnymi w języku polskim oraz rozwijają się w międzynarodowym środowisku. Na studiach magisterskich starannie przygotowujemy do kariery akademickiej osoby zainteresowane studiami trzeciego stopnia. Uzyska­ny dyplom jest równoważny z dyplomem licencjata kościelnego. Mamy duże doświadczenie w ułatwianiu łączenia studiowania filozofii z pracą zawodową lub równoległym kierunkiem. Dbamy o kulturę organizacyjną, harmonogram zajęć jest przemyślany, nasze budynki dydaktyczne są położone w pięknym historycznym centrum Krakowa, blisko siebie i są znakomicie skomunikowane z całym miastem.

Zapraszamy do udziału w wykładach otwartych i innych wydarzeniach organizowanych przez Wydział Filozoficzny UPJPII.


Dane teleadresowe

ul. Kanonicza 9/203, 31–002 Kraków
12 8898 608
wf@upjp2.edu.pl

wf.upjp2.edu.pl
fb.com/studiujfilozofienaUPJPII

Najnowszy numer można nabyć od 4 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy