Aktualności Patronaty Wydarzenia

Filozofia w informatyce V

filozofia w informatyce v umcs lublin
Mamy przyjemność już po raz piąty zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Filozofia w informatyce”, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się na Politechnice Warszawskiej w roku 2015. Druga z kolei na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie w roku 2016. Trzecia edycja została zorganizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a czwarta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Nasze spotkania mają za zadanie scalać różne polskie środowiska naukowe i badawcze zajmujące się refleksją nad informatyką i służyć rozwojowi filozofii informatyki rozumianej jako ogólna refleksja nie tylko nad teoretycznymi i technologicznymi, ale również psychologicznymi i społecznymi aspektami tej dyscypliny. Mamy nadzieję, że zapraszając specjalistów z tak różnych dziedzin zajmujących się informacją jak filozofia (w tym w szczególności logika, ontologia i epistemologia), informatyka, fizyka, informatologia i bibliotekoznawstwo, psychologia i socjologia, przyczynimy się do dalszego rozwoju badań interdyscyplinarnych związanych z informatyką. Jesteśmy otwarci na badaczy spoza Polski, dlatego część wystąpień i publikacji może zostać przedstawiona w języku angielskim. Proponowana problematyka konferencji ujęta jest w dwie sekcje wraz ze szczegółowymi problemami:

Sekcja I. Ilościowe i fizykalne aspekty informacji
 1. Informacja w filozofii informatyki
 2. Informacja a zagadnienia sztucznej i wspomaganej inteligencji
 3. Informacja w filozofii matematyki i statystyki, informacja a prawdopodobieństwo
 4. Modelowanie informacji i algorytmy przetwarzania informacji
 5. Informacja a dane, fizyczne reprezentacje informacji
 6. Informacja kwantowa
 7. Logika, ontologia i epistemologia informacji
 8. Informacja biologiczna i biosemantyka
Sekcja II. Zarządzanie informacją w dobie informacyjnego przeciążenia
 1. Wizualizacja i digitalizacja danych, informacji i wiedzy
 2. Metody big data, data mining i text mining w nauce
 3. Rozwój zasobów open access
 4. Efektywne metody dzielenia się informacją i wiedzą
 5. Wyzwania dla systemów wyszukiwawczych
 6. Użytkownicy informacji i kształtowanie ich kompetencji informacyjnych
 7. Ekologia i ekonomika informacji
 8. Przeciążenie informacyjne w nauce i edukacji

Organizator:

Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny UMCS

Patroni:

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (przy wydziale WAINS PW)

Filozofuj!”

Link do strony wydarzenia: http://calculemus.org/

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Filozofia informatyczna wnioskuje o formach zaistniałej logiki i zjawisk. Ciekawe treści umieszczone w artykułach informatycznych np.:
  — w linku http://www.eioba.pl/dzidek1977/articles
  zawierają elementy teoretyczne z zakresu informatologicznego, które otwierają płaszczyzny filozoficzne jakie dotyczą kilku aspektów takich jak : rozważania na temat równoległości modelowej i kreatywnch form inicjatyw.
  Infozoficzne podejście do tematyki artykułów dzieli się na stałe i bieżące, a po przeczytaniu wspomaga poszukiwanie głębin informacyjnych.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy