Aktualności Aktualności akademickie

Filozoficzne problemy wiedzy: Od pojęcia prawdy do procesów epistemicznych i pojetycznych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w zdalnym, wspólnym posiedzeniu połączonych seminariów „Filozofii nauki” (PW) oraz „Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 19 stycznia 2024 r., godz. 11:30, w czasie, którego referat nt. „Od pojęcia prawdy do procesów epistemicznych i pojetycznych” wygłosi prof. Józef Lubacz (PW).

Streszczenie referatu:

W referacie zostaną przedstawione wybrane tezy i wnioski zawarte w monografii O poznawaniu i kształtowaniu świata opublikowanej pod koniec 2023 r. Tekst monografii jest dostępny w formie elektronicznej (pdf) pod adresem https://www.ipwc.pw.edu.pl (portal Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji).
Poznawanie i kształtowanie świata są rozważane jako intencjonalne aktywności – procesy epistemiczne i pojetyczne, odpowiednio. Ujęcie procesowe tych aktywności umożliwia ujawnienie istotnych własności poznawania i kształtowania świata, które są „niewidoczne”, gdy analizuje się je jako bezczasowe akty i/lub ich efekty. Okazuje się, że ujęcie procesowe jest również istotne w interpretowaniu fundamentalnych pojęć, takich jak prawda. W szczególności umożliwia zinterpretowanie i „urealnienie” znanej ułomności klasycznej definicji prawdy: nieokreśloności kryteriów adekwatności myśli i rzeczy, której myśl dotyczy. Okazuje się ponadto, że istota problemów związanych z tą kwestią jest analogiczna do problemów leżących u podstaw własności procesów epistemicznych i pojetycznych. Referat rozpocznie się od analizy problemów związanych z klasyczną definicja prawdy, prowadząc do ramy pojęciowej i terminologicznej zastosowanej do analizy podstawowych własności procesów epistemicznych i pojetycznych – ich różnic, podobieństw i powiązań. Referat zostanie podsumowany ogólnymi wnioskami jakościowymi wynikającymi z przedstawionych rozważań, w szczególności dotyczących powodów ułomności poczynań związanych z poznawaniem i kształtowaniem świata.


Plik z najnowszą książką Prelegenta pt. O poznawaniu i kształtowaniu świata, związaną z tematem wystąpienia do pobrania: tutaj.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim na platformie ZOOM


Link do spotkania: kliknij tutaj.

Kod dostępu: 927511

ID spotkania: 915 9840 6402


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy