Aktualności Wydarzenia

Filozoficzne Zoo” w galerii ulicznej we Wrocławiu

Gdzieś już to widziałam/em! Niektóre rysunki ukazały się w magazynie „Filozofuj!”, teraz będą zdobić i edukować filozoficznie Wrocław. Do końca listopada 2017 r. w galerii ulicznej Szewska Pasja (ul. Szewska, między ulicami Kotlarską a Nożowniczą) można obejrzeć wystawę „Filozoficzne Zoo” autorstwa Jakuba Jernajczyka. Jako patroni medialni wystawy gorąco zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zoficzne Zoo” to naukowo-artysty­czny pro­jekt pop­u­laryza­tors­ki, przy­bliża­ją­cy klasy­czne zagad­nienia z his­torii filo­zofii. Kluczem do wyboru omaw­ianych prob­lemów są zwierzę­ta, wys­tępu­jące w ory­gi­nal­nych pis­mach słyn­nych myśli­cieli, które służyły im do ilus­trowa­nia bądź wyjaś­ni­a­nia częs­to przeło­mowych kon­cepcji. Przys­tęp­nym, pop­u­larnonaukowym opi­som poszczegól­nych zagad­nień towarzyszy autors­ki komen­tarz graficzny, w postaci żywych, kolorowych ilus­tracji o charak­terze satyrycznym.

Założy­cielem i opiekunem tego filo­zoficznego zoo­logu jest Jakub Jer­na­jczyk, matem­atyk i artys­ta, wykład­ow­ca na wrocławskiej ASP. Patronem medi­al­nym wys­tawy jest ogólnopol­skie cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”.

Zaprasza­my!

Oto lin­ki do odcinków „Filo­zoficznego Zoo” na łamach mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”:

Pole­camy też wywiad Bartłomie­ja Skowrona z Jakubem Jer­na­jczykiem na tem­at „Filo­zoficznego Zoo”, który ukazał się na łamach „Filo­zo­fuj!”.


Więcej infor­ma­cji na tem­at wys­tawy: strona „Filo­zoficznego Zoo”, strona Galerii, strona wrocławskiej ASP.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy