Aktualności Edukacja filozoficzna Filozofia dla dzieci Ogłoszenia

Filozofowanie w Polskim Radiu Dzieciom

Gościem programu „Podwieczorek z Leopoldem i Filipem” prowadzonego w Polskim Radiu Dzieciom przez Janusza Zadurę była nasza redakcyjna koleżanka Dorota Monkiewicz-Cybulska.

Na ante­nie było bar­dzo weso­ło i zara­zem reflek­syj­nie. Jed­nym sło­wem kwin­te­sen­cja filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi. Była też mowa o nowych warsz­ta­tach filo­zo­ficz­nych dla dzie­ci.

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia audycji.

Cie­ka­wość świa­ta i boga­ta wyobraź­nia to wspa­nia­łe cechy. Dzię­ki nim każ­dy z nas może być filo­zo­fem. War­to je roz­wi­jać – mówi­ła Doro­ta Monkiewicz-Cybulska.

Audy­cji  moż­na wysłu­chać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy