Numer

Filozofuj! 2016 nr 1 (7): Uchodźcy

Otwieramy rok wydawniczy publikacją siódmego numeru „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Większość rozważań numeru toczy się wokół kwestii uchodźców, a to oznacza, że w jej filozoficznym otoczeniu są takie zagadnienia, jak powinność niesienia pomocy potrzebującym, praw człowieka, multikulturalizmu, tolerancji, terroryzmu itd. Temat gorący, więc gorąco zachęcamy do lektury i chłodnego namysłu na problemem. Czasopismo jest dostępne bezpłatnie online.

Wydawcą czasopisma jest

.

Kliknij, aby pobrać plik pdf numeru:


Zamów teraz w wersji papierowej


Uchodźcy | Spis treści

Kalendarium

Otwarte granice jako ideał > Joseph H. Carens

Uchodźcy mają prawo do migracji w imię naszej odpowiedzialności za ich obecną sytuację, ale także w imię wolności i równości szans. Zamknięte dla uchodźców granice to niedająca się niczym usprawiedliwić współczesna forma feudalizmu.

Kryzys migracyjny okiem filozofa > David Miller

Zaistniały w 2015 roku europejski kryzys migracyjny stanowi nie tylko spore wyzwanie polityczne dla państw, które muszą odpowiedzieć na masową migrację ludzi z Bliskiego Wschodu i innych miejsc, ale również poważny problem filozoficzny dla każdego, kto próbuje określić zasady, jakie powinny przyświecać polityce imigracyjnej państw demokratycznych. Mamy tu do czynienia z konfliktem pewnych utrwalonych wartości.

Uchodźcy a imigranci ekonomiczni > Kieran Oberman

W dyskusji dotyczącej obecnej fali imigracji padają głosy, że większość z ludzi przybywających obecnie do Europy to nie uchodźcy, tylko imigranci ekonomiczni, i w związku z tym nie jesteśmy zobowiązani ich przyjmować. Uważam jednak, że rozróżnienie pomiędzy uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi z moralnego punktu widzenia nie ma sensu.

Argument z analogii w dyskusji o migrantach > Marek Lechniak

W poprzednich artykułach tego numeru znajdujemy różne typy argumentacji za tym, by pomóc migrantom. W tekstach Josepha Carensa i Kierana Obermana podstawową rolę gra analogia. Przyjrzyjmy się proponowanym argumentom z analogii od strony logicznej.

Przeciw otwartym granicom > Jacek Jarocki

Spór o uchodźców i imigrantów rozpala opinię publiczną głównie ze względu na retorykę, jaką posługują się niektórzy zwolennicy i przeciwnicy otwarcia granic. Jak zwykle w takich sytuacjach, intencje obu stron są dobre, lecz zbytnia ogólność tez głoszonych przez obrońców migracji oraz upraszczanie oczywistych problemów sprawiają, że ich stanowisko nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością.

Kłopotliwa cnota > Bernard Williams

Problematyczność tolerancji polega na tym, że wydaje się ona zarazem konieczna i niemożliwa. Tolerancja jest konieczna w sytuacji, gdy różne grupy uznają wzajemnie niezgodne przekonania moralne, polityczne lub religijne, i uświadamiają sobie, że są skazane na współistnienie, to znaczy, że jedyną alternatywą jest zbrojny konflikt, który nie rozstrzygnie ich sporów i przysporzy im wielkiego cierpienia. Wydaje się jednak, że w tych samych okolicznościach jest ona niemożliwa.

Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet > Avigail Eisenberg

Uznanie praw i zwyczajów mniejszości stanowi ważne osiągnięcie wielokulturowych państw zachodnich. Zarazem niektóre z tych praw i zwyczajów budzą w nas silny sprzeciw moralny, zwłaszcza jeśli wydają się niezgodne z zasadą równości płci. Przykładem tego konfliktu jest zwyczaj noszenia chust przez muzułmanki, który nadal wywołuje ożywioną dyskusję w państwach europejskich. Omówienie możliwych rozwiązań tego konfliktu stanowi dobrą sposobność do dalszego namysłu nad istotą i granicami tolerancji.

Narzędzia filozofa

Sztuka argumentacji: #3: Jak oceniać argumenty z autorytetu > Krzysztof A. Wieczorek
Eksperyment myślowy: Eleutheria > Artur Szutta
Retoryka: (Nie) kłóć się! > Maria Załęska

Filozofia indyjska

Kim jestem? – w poszukiwaniu tożsamości i miejsca > Nina Budziszewska

Dylematy moralne

Dramat Zofii > Natasza Szutta

Felietony

Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków > Adam Grobler
Uchodźcy > Jacek Jaśtal

Dialog

Temponauci z konieczności > Achille Varzi, Roberto Casati

Spotkania z Arystotelesem

Kawa z Arystotelesem > Anna Marmodoro

Analiza filozoficzna

Dziesięć zastanawiających kłamstw > Gerald Dworkin
Co jest złego w terroryzmie? > Thomas Nagel
Komentarz do tekstu Thomasa Nagela > Jacek Hołówka

Filozofia w filmie

Lekcja herstorii > Jolanta Prochowicz

O równości – komiks filozoficzny

Who is who w polskiej filozofii

Leon Chwistek > Paweł Rzewuski

Z półki filozofa…

Filozofia z przymrużeniem oka

 


Drodzy Czytelnicy,

filozofowie zajmują się głównie problemami uniwersalnymi, czyli takimi, które przekraczają granice „tu i teraz”, są ważne w każdym miejscu i czasie. Do takich należały poruszane w poprzednich numerach kwestie sensu życia, wolności słowa, umysłu, demokracji czy Boga. Nie oznacza to jednak, że filozofowie siedzą zamknięci w swoich wieżach z kości słoniowej, ignorując aktualne wydarzenia, takie jak na przykład obecny kryzys uchodźczy. Nie pozostają oni obojętni wobec takich wydarzeń z kilku powodów. Po pierwsze, są to wydarzenia o wielkiej wadze dla losu wielu ludzi. Gdzie zaś dzieje się coś ważnego, tam na pewno jest filozofia. Po drugie, wbrew pozorom mają one silny związek z centralnymi zagadnieniami filozofii – czyż dylematy, przed jakimi stoją politycy zastanawiający się, co zrobić w obliczu napływu wielkiej fali uchodźców, nie są w ścisłym związku z kwestiami sprawiedliwości, sensu życia i ideałów demokracji? Po trzecie, kto inny jak nie filozofowie ma wskazać wartości i normy, którymi winniśmy się kierować, by podejmować słuszne decyzje? Wartości i normy należą do najważniejszych przedmiotów dociekań filozoficznych. Ktokolwiek się nad nimi roztropnie zastanawia, staje się filozofem, nawet jeśli o tym nie wie. Po czwarte, filozofia dysponuje narzędziami do tego, by lepiej rozumieć pojęcia i racje, jakie są wykorzystywane w debacie nad problemem uchodźców. Bez ogłady filozoficznej trudno prowadzić konstruktywną dyskusję na ten temat.

Te powody pchnęły nas do śmiałej próby podjęcia tematu uchodźców. Problematyka jest bardzo trudna i kontrowersyjna, a debata nad nią niezwykle potrzebna. W numerze staraliśmy się uwzględnić różne, nawet skrajne względem siebie stanowiska w sprawie uchodźców, a także omówić lub przynajmniej zasygnalizować ważne w tym kontekście zagadnienia, jak np. kwestie multikulturalizmu, tolerancji czy terroryzmu. Pomocą w śledzeniu argumentacji zawartych w tekstach tematycznych będą analizy tychże tekstów przygotowane przez logików. Uzupełnienie części tematycznej stanowić będzie krótka ankieta przeprowadzona wśród filozofów na temat uchodźców.

Nie mogło oczywiście zabraknąć również naszych stałych działów: eksperymentu myślowego, kursu argumentacji, moralnego dylematu, felietonu filozoficznego, analizy filozoficznej, kolejnego odcinka poświęconego filozofii indyjskiej, filozofii w filmie, a także omówień książek filozoficznych. Z okazji ustanowienia przez UNESCO roku 2016 rokiem Arystotelesa otwieramy cykl tekstów poświęconych temu wielkiemu filozofowi. Na zakończenie proponujemy chwilę wytchnienia z komiksem filozoficznym, filozoficznymi anegdotami, zachęcamy także do sprawdzenia swojej wiedzy nabytej w trakcie lektury siódmego numeru „Filozofuj!” poprzez rozwiązanie krzyżówki.

Jak się już z pewnością zorientowaliście, ten numer „Filozofuj!” wygląda nieco inaczej, zmieniliśmy jego szatę graficzną. Ponieważ bardzo nam zależy na Waszej opinii na ten temat, przygotujemy w serwisie czasopisma ankietę i poprosimy o udział w niej. Możecie też przesłać nam swoją opinię w e‑mailu (redakcja@filozofuj.eu). Liczymy także – jak zawsze – na Wasze głosy i przemyślenia dotyczące zawartości merytorycznej czasopisma oraz pomoc w jego upowszechnianiu.

Filozofujcie!

Redakcja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”, które odbędą się:

Osoby, które chciałby pomóc przy zorganizowaniu spotkania Klubu „Filozofuj!” w swoim mieście, zapraszamy do współpracy. Szczegóły > tutaj.


kf-krakow-2016-03-08


Download (PDF, 9.02MB)

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2022 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy