Numer

Filozofuj! 2023 nr 5 (53): Przypadek i konieczność

Wydawcą czasopisma jest

Kliknij, aby pobrać plik pdf numeru 5(54)/2023:

Zachęcamy do lektury!


Czy WIESZ, ŻE

Download (PDF, 20.09MB)

 


Redaktorzy prowadzący numeru: prof. Przemysław Gut, dr Filip Kobiela

Podziękowania za pracę nad numerem „Przypadek i konieczność” należą się:

  • Autorom tekstów, Redaktorom, w szczególności: Piotrowi Biłgorajskiemu, Elżbiecie Drozdowskiej, Błażejowi Gęburze, Aleksandrze Sitkiewicz, Agnieszka Stańczak, Marcie Ratkiewicz-Siłuch, Mieszkowi Wandowiczowi.
  • Grafikom: Paulinie Belcarz, Ewie Czarneckiej, Annie Koryzmie, Lubomirze Platcie, Małgorzacie Uglik, Wojtkowi WU Zielińskiemu, Mirze Zyśko.
  • Specjalistom DTP: Adamowi Dorotowi, Robertowi Kryńskiemu, Mirze Zyśko.
  • Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wsparli w projekcie Patronite: Annie Bentyn, Michałowi Marekowi, Piotrowi Elfingerowi, Katarzynie Frąckiewicz, Pawłowi Głazowi, Malgorzacie Laskowskiej, Sebastianowi Łasajowi, Janowi Swianiewiczowi, Zbigniewowi Szafrańcowi, Tomaszowi Szwedowi, Ani Wilk-Płaszczyk. Również dzięki Waszemu wkładowi możliwe było wydanie tego numeru.

Spis treści numeru Przypadek i konieczność:


Z konieczności czy z przypadku? > Przemysław Gut

Jednym z pytań stale powracających w naszym życiu jest pytanie o to, w jakim stopniu jesteśmy panami swojego losu. Odpowiedź na to pytanie jest nierozerwalnie związana z rozstrzygnięciem kwestii, czy świat działa z konieczności, czy raczej to, co się w nim dzieje, dzieje się mocą przypadku. Poniżej zagadnienia związane z parą pojęć „konieczność” i „przypadek” unaocznię na przykładzie różnicy między stanowiskiem Barucha Spinozy a teorią Gottfrieda Wilhelma Leibniza odnośnie do przyczynowej natury świata i jego modalnej charakterystyki.


Przypadek i konieczność w fizyce? > Joanna Luc

Jeśli prawa fizyki są deterministyczne, to obecny stan świata jednoznacznie oraz we wszystkich szczegółach określa, co się wydarzy w przyszłości, i w tym sensie przyszły bieg świata jest konieczny. Odpowiedź na pytanie, czy jest tak rzeczywiście, wiąże się jednak z wieloma trudnościami, zarówno empirycznymi, jak i teoretycznymi; a nawet gdyby tak było, to nie wynika stąd, że moglibyśmy już teraz poznać całą przyszłość.


W Spinozjańskiej Naturze nie ma przypadków > Keith Green


W poszukiwaniu wolnej woli. Pomiędzy deterministyczną koniecznością a przypadkiem > Artur Szutta

Wolność woli wydaje się nie do pogodzenia z deterministyczną wizją świata. Stanowiąc trybik w machinerii fizycznych zdarzeń, możemy co najwyżej łudzić się, że jesteśmy w stanie wybierać pomiędzy dostępnymi nam alternatywami. Czy uzyskamy nieco miejsca dla wolności, jeśli wprowadzimy do obrazu świata przypadek?

Kości zostały rzucone – o roli przypadku w grach > Filip Kobiela

W większości sytuacji życiowych staramy się neutralizować rolę przypadku, zabezpieczając się przed wypadkami losowymi. W grach sytuacja jest bardziej złożona i przewrotna: w niektórych z nich powierza się przypadkowi rolę całkowicie decydującą, w innych łączy się jego działanie z innymi czynnikami, w jeszcze innych natomiast podejmuje się starania mające na celu jego eliminację jako czegoś niepożądanego. Gdy to ostatnie się nieomal udaje, przypadek powraca w zaskakujący sposób.

Roger Caillois i typologia zjawisk ludycznych > Filip Kobiela


Przypadek i fatum w tragedii > Robert Piłat

W naukowym obrazie świata przypadek został w znacznej mierze oswojony. Nie dziwi nas, że prawa rządzące światem materialnym mają charakter probabilistyczny (zawierają prawdopodobieństwa zdarzeń możliwych). Ale przypadek w ludzkim działaniu prowadzi często do upadku i nieszczęścia, co najlepiej widać w strukturze tragedii. W imię wzniosłych ideałów i pragnień bohater tragiczny wybiera działanie, które nie ma podstaw w jego wiedzy. By pozostać przy znanych przykładach, Edyp nie może nie zdawać sobie sprawy, że jego niepewne pochodzenia może kolidować z godnością królewską; Antygona nie ma pojęcia, jak urządzić państwo, by respektowało zarówno prawo, jak i ludzkie więzi. Decydując się na takie działanie, bohater świadomie utrwala lukę pomiędzy wiedzą a czynem – jego ignorancja staje się zawiniona.

Świat nie jest deterministyczny > wywiad z prof. Dariuszem Łukasiewiczem, znamienitym znawcą problematyki przyczynowości


Fragment z klasyka

Narzędzia filozofa
Eksperyment myślowy: Poza koniecznością i przypadkiem > Artur Szutta

Greka i łacina z wielkimi klasykami: Masz ci los! > Krzysztof Bielawski

Kurs logiki: #17. Czy obecny król Francji jest łysy? Presupozycje w logice > Krzysztof A. Wieczorek

Filozofia społeczna
Śniadanie kontynentalne: #16. Fatum przypadkowej wolności? > Tomasz Kubalica

Filozofia nauki
Krótka historia atomu: Dialog 2. Atomy i pierwiastki > Andrzej Łukasik

W 12 odcinkach
Kurs ontologii: #3. Indywidualne własności > Arkadiusz Chrudzimski

Filozofia w filmie
Przypadek > Piotr Lipski

Felieton
Fatum i teologia > Jan Woleński
Annuszka medytuje nad tragicznością ludzkiego życia > Jacek Jaśtal
Być kowalem ślepego trafu > Adam Grobler

Satyra
Wywiad z Makbetem (nieautoryzowany) > Piotr Bartula

Filozofia w szkole
Ślepy los, przeznaczenie czy wolność? > Dorota Monkiewicz

Z półki filozofa…

Umysł, mózg i wolna wola > Zbigniew Wróblewski
Moralny fart lub pech? > Piotr Domeracki

Filozofia z przymrużeniem oka


Drodzy Czytelnicy,

jeśli spojrzymy w głąb dziejów filozofii, to prawdopodobnie nasunie nam się myśl, że w gruncie rzeczy ciągle próbujemy rozwiązać te same intelektualne zagadki. Z naszej winy mają one wiele imion, bo to my zmieniamy ich nazwy, natrafiamy na niedostrzeżone wcześniej zarzuty i gubimy się w labiryncie możliwych do sformułowania wersji argumentów, pytań i tez. Ta wielość, na którą niestety w tym momencie rozwoju filozofii (i nauki) nic nie można poradzić (a z biegiem czasu będzie oczywiście pod tym względem coraz gorzej), może przytłoczyć i jednocześnie sugerować nam przekonanie, że dotarcie do prawdy jest niemożliwe. W kontekście takiej wizji dość kusząca wydaje się perspektywa rezygnacji z wszelkich „większych” dążeń.

Jednak dobrze wiemy, a przynajmniej przeczuwamy, że niektórych kwestii nie możemy pozostawić bez rozstrzygnięcia. Jako mieszkańcy kosmosu, będącego placem zabaw dla potężnych sił i procesów, staramy się zrozumieć, co to znaczy, że jesteśmy zawieszeni między przypadkiem a koniecznością. Pytamy o to, czy istnieje partytura albo scenariusz, w myśl których toczą się wszystkie wydarzenia we wszechświecie, czy może raczej faktycznie ma miejsce ta niezaplanowana swoboda, która nieraz wywraca do góry nogami wszystkie nasze zamierzenia. Wydaje się, że kształt rozstrzygnięcia innych problemów filozoficznych, z sensem życia na czele, w dużej mierzy zależy od ustalenia, czy naprawdę wszystko dzieje się z przymusu, z którym nie da się negocjować.

To właśnie z tych powodów postanowiliśmy poświęcić aktualny numer naszego czasopisma przypadkowi. Jesteśmy przekonani, że nawet jeśli nie zaproponujemy Wam ostatecznej odpowiedzi na pytanie o naturę przypadku, to przynajmniej naświetlimy jego kluczowe aspekty. Mamy nadzieję, że następnym razem, gdy będziecie rzucać w kasynie kostką albo typować wagę ciasta w konkursie na lokalnym festynie, to będzie Wam towarzyszyła myśl, że niewidocznego mechanizmu świata, który determinuje nagłówki gazet, nie można nawet na chwilę zostawić bez filozoficznej opieki.

Nad szczegółowymi kwestiami związanymi z problematyką przypadku i konieczności w świecie pochylają się na naszych łamach, jak zwykle, najtęższe głowy. Zaprosiliśmy do współtworzenia numeru Przemysława Guta (autora artykułu wprowadzającego) i Filipa Kobielę (autora tekstu o roli przypadku w grach oraz komentarza do Fragmentu z klasyka) jako redaktorów prowadzących. Poza nimi znajdziecie tu takich filozofów jak Joanna Luc (pisze o przypadku i konieczności w fizyce), Robert Piłat (przygotował tekst o przypadku w tragedii), Keith Green (jest autorem artykułu o Spinozjańskim rozumieniu konieczności) i Artur Szutta (zamieszczamy jego tekst o wolnej woli w kontekście determinizmu). Koniecznie przeczytajcie!

Redakcja


Prenumerata 2024 już dostępna! Szczegóły > tutaj.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy