Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #29

28 czerwca 1712 r. – w Genewie urodził się Jean-Jacques Rousseau – filozof, pedagog, a także kompozytor. Rousseau najbardziej znany jest jako przedstawiciel myśli politycznej i społecznej, którą zaprezentował między innymi w klasycznej utopii politycznej zatytułowanej Umowa społeczna. Pionier nowożytnej pedagogiki, autor słynnego dzieła Emil, czyli o wychowaniu. Jednak w jego twórczym dorobku, obok dzieł poświęconych tematyce ideologicznej, można także znaleźć teksty traktujące o muzyce. Są to zarówno dzieła teoretyczne, takie jak Rozprawa o nowej muzyce z 1743 roku, jak i utwory muzyczne, czego przykładem może być opera baletowa z roku 1745 Les muses galantes.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (8) „Filo­zo­fuj!”, który moż­na pobrać > tutaj.

Opra­cow­ali: Karoli­na Mier­czak i Jacek Jaroc­ki


Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy tworze­niu kalen­dar­i­um, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły są > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy