Historia filozofii nowożytnej Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #52

Maj 1781 r. – ukazała się Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta, napisana – według przekazanych przez autora w listach informacji – „niemal w okamgnieniu”, bo w przeciągu 4–5 miesięcy. To pierwsze główne dzieło Kanta (według Schopenhauera „najważniejsza książka, jaka kiedykolwiek została napisana w Europie”) dowiodło, że ten do tej pory niedoceniany nauczyciel akademicki jest filozoficznym geniuszem. Jeden z zasadniczych wniosków, do których doszedł autor, brzmi: konieczne i powszechnie obowiązujące twierdzenia, będące podstawą każdej nauki, są możliwe, ponieważ poznając, porządkujemy rzeczywistość i ujmujemy ją w formy własnego rozumu, do których „przedmioty muszą się dopasować”.

Całe kalen­dar­i­um za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (14) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiew­cz

Źródło fot.: commons.wikimedia.org, CC0


Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy tworze­niu kalen­dar­i­um, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły są > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy