Historia filozofii nowożytnej Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #52

Maj 1781 r. – ukazała się Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta, napisana – według przekazanych przez autora w listach informacji – „niemal w okamgnieniu”, bo w przeciągu 4–5 miesięcy. To pierwsze główne dzieło Kanta (według Schopenhauera „najważniejsza książka, jaka kiedykolwiek została napisana w Europie”) dowiodło, że ten do tej pory niedoceniany nauczyciel akademicki jest filozoficznym geniuszem. Jeden z zasadniczych wniosków, do których doszedł autor, brzmi: konieczne i powszechnie obowiązujące twierdzenia, będące podstawą każdej nauki, są możliwe, ponieważ poznając, porządkujemy rzeczywistość i ujmujemy ją w formy własnego rozumu, do których „przedmioty muszą się dopasować”.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (14) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiew­cz

Źródło fot.: commons.wikimedia.org, CC0


Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy tworze­niu kalen­dar­i­um, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły są > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy