Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #55

20 maja 1806 r. – urodził się, a 8 maja 1873 r. zmarł John Stuart Mill, angielski filozof, logik i ekonomista, przedstawiciel angielskiego empiryzmu. Chciał – wbrew sceptycyzmowi Hume’a – skonstruować całościowy system empirycznej wiedzy, stosujący się do nauki, a także do kwestii społecznych i moralnych. Jego ważnym osiągnięciem na gruncie metodologii nauki była teoria indukcji eliminacyjnej (nazywane kanonami Milla), której zasady skodyfikował. W etyce opowiadał się za utylitaryzmem, który rozwinął, starając się połączyć hedonizm z istnieniem jakościowych różnic między przyjemnościami.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (14) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Karo­li­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiewcz

Źró­dło fot.: en.wikipedia.org, CC0

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy