Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #61

6–12 lipca 1922 r. – Edmund Husserl, filozof niemiecki, twórca fenomenologii, wygłosił w Londynie cztery wykłady o fenomenologicznej metodzie i filozofii. W tym przełomowym dla niego roku postanowił również – w świetle nowych pomysłów – przepracować wyniki swoich dotychczasowych badań, a wykłady londyńskie chciał wydać po pogłębieniu w formie „medytacji o pierwszej filozofii”. Pierwsza filozofia w jego rozumieniu to taka, która miała stanowić fundament całości rzeczywiście ugruntowanej wiedzy – wiedzy uzyskanej po uprzednim zawieszeniu wszelkich przekonań i „naturalnych” przeświadczeń (rozwinął to pojęcie w wykładach z 1923 r.).

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: lipiec–sierpień dostęp­ne jest w nr 3 (15) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiew­cz

Ilus­trac­ja: Mal­wina Adaszek

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy