Ogłoszenia

Filozofuj! na Patronite.pl, czyli jak zostać mecenasem filozofii

Ruszyliśmy z pierwszym projektem na portalu Patronite.pl. Chcemy przejść z amatorskiego, pasjonackiego modelu funkcjonowania (robota po pracy) na profesjonalny. Mamy wiele ciekawych pomysłów na popularyzację naszej umiłowanej dziedziny wiedzy, ale potrzebujemy na to środków. Chcemy, żeby dostęp do naszego czasopisma pozostał bezpłatny. Dzięki Waszemu wsparciu będzie to możliwe.

Zapisz się do naszego newslettera

Przejdź do naszego profilu na Patronite >


Pier­wszy pro­jekt, który ogłosil­iśmy nazy­wa się „»Filo­zo­fuj!« – dzię­ki Wam i dla Was”. Jego opis jest taki:

Drodzy Czytel­ni­cy, kochamy filo­zofię. Dla Was od 4 lat niestrudze­nie wyda­je­my mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”  oraz prowadz­imy por­tal filozofuj.eu. Robimy to pasjonacko, oprócz nor­mal­nej, zawodowej pra­cy. Gdy osiąg­niemy powyższy cel, nasze inic­jaty­wy zyska­ją sta­bil­niejszą pod­stawę finan­sową oraz może­cie być pewni, że będą się rozwi­jać i pro­fesjon­al­i­zować. Zaowocu­je to dla Was częst­szy­mi i lep­iej przy­go­towany­mi pub­likac­ja­mi na naszym por­talu (od strony zarówno korek­ty językowej, jak i oprawy graficznej).

Za wspieranie przewidu­je­my nagrody, których wykaz zna­j­du­je się na naszym pro­filu (zob. tutaj). Dla najho­jniejszych patronów stworzyliśmy m.in. gremi­um, które nazy­wa się Radą Patronów (RP). Pro­ponu­je ona i wybiera tem­aty 2 spośród 6 tem­atów numerów w roku.

Pro­gi wspar­cia to 5, 10, 25 i więcej zło­tych…

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy