Konkursy Patronaty

Filozofuj!” obejmuje patronat medialny nad konkursem „Czy rzeczywistość posiada strukturę?”

Czy rzeczywistość posiada strukturę? Zapewne tak, ale jaką? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. A co dopiero to zilustrować! Organizator konkursu filozoficznego na graficzne przedstawienie struktury rzeczywistości, Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ, postawił przed uczestnikami trudne zadanie. Ci ostatni będą startować w trzech „kategoriach wagowych”: uczniowie liceum, studenci i doktoranci. Zgłoszenia prac można nadsyłać do 17 lipca 2016 r. Nasz magazyn patronuje i kibicuje zmaganiom z wizualizacją struktury rzeczywistości. 

Numer 2/2016: Uchodźcy

Numer jest dostępny online > tutaj.


 Zadanie konkursowe polega na wyborze koncepcji filozoficznej udzielającej odpowiedzi na pytanie przewodnie konkursu – Czy rzeczywistość posiada strukturę? – i przedstawieniu jej w formie graficznej. Jest to konkurs przede wszystkim filozoficzny, niewymagający zaawansowanych umiejętności artystycznych. Oczekujemy raczej prostych środków graficznych, które w przekonujący sposób wyrażą myśli, jakie zwykle staramy się zawrzeć w formie językowej. Przedstawienie graficzne jest tu rozumiane szeroko – może to być po prostu grupa słów ułożonych inaczej niż w formę ciągłego tekstu, schemat ukazujący relacje między pojęciami, obraz zawierający symbole lub postaci itp. Wysoki poziom naukowy konkursu jest zapewniony dzięki temu, że oceniający nadesłane prace są pracownikami akademickimi zajmującymi się filozofią i posiadającymi stopień co najmniej doktora.

Konkurs ma kilka celów. Pierwszy z nich to rozwijanie zainteresowań filozoficznych wśród uczniów liceum, studentów i doktorantów. Próba graficznego przedstawienia koncepcji filozoficznych, znanych głównie z ich językowych ujęć, to doskonała okazja do nowego i pogłębionego spojrzenia na nie. Drugi cel to stworzenie płaszczyzny do dyskusji dla przedstawicieli różnych nurtów i tradycji filozoficznych. Temat przewodni konkursu wybrano tak, aby wątki z nim związane można było znaleźć u większości filozofów tworzących zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Trzeci cel to współpraca filozofów z różnych części kraju, co wyraża się w ogólnopolskim zasięgu konkursu. Po czwarte wreszcie, mamy na uwadze popularyzację filozofii wśród osób, które na co dzień się nią nie zajmują. W związku z tym zapraszamy do udziału także osoby studiujące kierunki inne niż filozofia. Planujemy również wystawę najlepszych prac, która będzie dostępna szerszemu gronu odbiorców.

Regulamin konkursu dostępny jest > tutaj.


Organizator: Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ

knsf

 Zgłoszenia do: 17 lipca 2016 r.

 Ogłoszenie wyników do: 1 września 2016 r.

 Profil konferencji na Facebooku > tutaj.

Strona konferencji jest > tutaj.

 

Sending 
User Review
5 (1 vote)

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy