Konferencje Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” obejmuje patronat nad konferencją „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”

Doświadczenia związane z zamachem na redakcję francuskiego czasopisma „Charlie Hebdo” oraz reakcjami społecznymi na kryzys uchodźczy pokazują jak bardzo niezbędna jest debata o kluczowych dla demokracji liberalnej wartościach i ideach polityczno-prawnych, jakimi są wolność słowa, tolerancja, niedyskryminacja czy poszanowanie praw mniejszości. W debatę tę wpisuje się konferencja „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się 10 marca 2016 w Poznaniu. Patronem medialnym konferencji jest magazyn „Filozofuj!”.

Numer 3/2015: Wolność słowa

Czytaj numer online > tutaj.

 


Egzemplarz drukowany numeru z 50% przeceną można zamówić > tutaj. Prenumeratę na rok 2016 można zamówić > tutaj.
Informacja na temat trybu udzielania patronatów jest > tutaj.

 Międzynarodowa konferencja „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” ma na celu przedstawienie polskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej związanej z wyznaczeniem granic swobody wypowiedzi. We współczesnej wielokulturowej Europie coraz wyraźniej zaznaczają się bowiem spory związane z konfliktem takich wartości jak wolność słowa i prasy z jednej strony, a z drugiej konieczności poszanowania innych wartości oraz szeroko pojmowanych praw człowieka.

Organizacja konferencji wynika z głębokiego przekonania, iż potrzeba więcej namysłu nad tymi problemami w kontekście współczesnego prawa i myśli polityczno-prawnej, zwłaszcza związanej z fundamentami demokracji liberalnej.

Najnowsze doświadczenia związane z zamachem na redakcję francuskiego czasopisma „Charlie Hebdo” oraz reakcjami społecznymi na kryzys uchodźczy pokazują jak bardzo niezbędny jest taki dyskurs zwłaszcza w kontekście kluczowych dla demokracji liberalnej wartości i idei polityczno-prawnych, jakimi są tolerancja, niedyskryminacja czy poszanowanie praw mniejszości.

Z powyższych założeń wynika szczegółowa tematyka konferencji. W pierwszym rzędzie organizatorzy chcieliby przedstawić aksjologiczne rozważania związane z miejscem wolności oraz samej swobody wypowiedzi w systemie wartości demokratycznych, umieszczając powyższą problematykę w kontekście doktrynalnym i konstytucyjnoprawnym. Tym zagadnieniom poświęcona będzie pierwsza sesja.

W dalszej części organizatorzy chcą przedstawić powyższe problemy w praktycznym kontekście funkcjonowania mass mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) w społeczeństwie informatycznym (II sesja). Namysł nad szczegółowymi problemami — mową nienawiści oraz obrazą uczuć religijnych będą tematem IIIIV sesji.

Niezwykle istotnym wzbogaceniem konferencji będzie jej międzynarodowy charakter, pozwalający spojrzeć na doktrynę wolności słowa z różnych perspektyw zakorzenionych w odmiennych tradycjach i kulturach.


Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UAM, al. Niepodległości 53, Poznań

Czas: 10 marca 2016 r.

 Profil konferencji na Facebooku > tutaj.

 

Organizatorem konferencji jest Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Patroni konferencji:

Rzecznik Praw Obywatelskich, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja Prawnicza, SerwisPrawa.pl, Radio Merkury, Racjonalista.pl, Teatr Polski Wrocław

 


Numer 6 „Filozofuj!” (Bóg i religia) dostępny jest online tutaj. Kto woli czytać na papierze, niech zamówi egzemplarz drukowany lub prenumeratę. Numer jest też dostępny w sprzedaży w salonach Empiku na terenie w całej Polski.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy