Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Filozofuj!” patronem medialnym „Spacerów z Arystotelesem” w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu

Poznańskich archeologów i filozofów połączyła idea ukazania dorobku kultury intelektualnej. Cykl spotkań „Archeologia myśli” to inicjatywa popularyzująca dziedzictwo filozoficzne. Ogłoszony przez UNESCO Rok Arystotelesowski, związany z 2400. rocznicą Jego urodzin, był inspiracją do zorganizowania otwartych prelekcji w otoczeniu historii, skupionych pod wspólnym hasłem: „Spacery z Arystotelesem”. Będziemy śledzić myśl Filozofa, jego dzieła, ich recepcję i ich aktualność. Patronem medialnym cyklu jest magazyn „Filozofuj!”.

Spacery z Arystotelesem” to nazwa działania zaplanowanego od października 2016 do czerwca 2017, obejmującego dziewięć wykładów oraz wystawę fotograficzną. Przewidziane prelekcje stworzą spójną całość. Staramy się spojrzeć na Arystotelesa przez pryzmat jego oddziaływania na kulturę europejską Wschodu i Zachodu. Do projektu zaproszeni zostali badacze z różnych środowisk.

Zaczynamy 14 października o godz. 18.00 od programowej prezentacji Arystotelesa poprzez wieki, którą przedstawi prof. Marian Wesoły (UAM).

25 listopada będziemy gościć jednego z największych dziś znawców Arystotelesa – prof. Enrico Bertiego z Padwy, który zaprezentuje swoje Spacery z Arystotelesem.

9 grudnia powitamy prof. Katarzynę Pachniak (UW), która przybliży nam Arystotelesa w myśli arabskiej. Na rok 2017 planowane są dalsze „spacery”, które opiszemy w następnych wydaniach czasopisma „Filozofuj”, dzięki jego patronatowi.

Tematy i „przewodnicy” najbliższych spotkań to:

  • Arystoteles w Bizancjum (dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn),
  • Arystoteles łaciński (dr Maciej Przybył),
  • Arystoteles w polskim Renesansie (prof. Danilo Facca),
  • Arystoteles i współczesność (dr Paweł Bleja),
  • Recepcja retoryki (mgr Aleksandra Mathiesen).

W wyniku tych działań ma powstać materiał merytoryczny, który będzie uzupełnieniem wystawy fotograficznej Kateriny Zisopulu zatytułowanej Śladami Arystotelesa”. Zamierzamy stworzyć ekspozycję, która ukazywałaby postać Arystotelesa, miejsca z nim związane oraz atrakcyjność i aktualność jego myśli.

Całe to przedsięwzięcie możliwe jest dzięki gościnności Rezerwatu Archeologicznego Genius loci, którego mottem jest hasło PRZEKRÓJ POZNANIA w całej swej wieloznaczności. W Genius loci prezentowane są relikty drewniano-ziemnych fortyfikacji poznańskiego grodu z 2 poł. X w., jednak misja placówki wykracza poza ramy kultury materialnej, łącząc początki państwa polskiego z otwarciem na bogactwo kulturowe średniowiecznej Europy, co pozwoliło na recepcję Antyku. Zapraszamy na SPACERY z Arystotelesem po POZNANIU.


rok-arysototelesaAkcja: Popularyzujemy Arystotelesa! Zachęcamy do przesyłania wszelkich materiałów związanych z życiem i twórczością Arystotelesa: tekstów, ilustracji, cytatów, memów, komiksów, anegdot, linków do audycji i filmów, relacji z wydarzeń, a nawet prywatnych objawień intelektualnych. 😉 Można je przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.


 Rezerwat Archeologiczny Genius loci, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poznań
14 października 2016, godz. 18.00
Strona internetowa wydarzenia
 Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy