Aktualności Audycja

Meandry percepcji – rozmowa o najnowszym numerze „Filozofuj!” w Radiowej Czwórce

Dzisiaj wieczorem 07.06. o godzinie 20:05 w Czwórce na falach Polskiego Radia w Strefie prywatnej (audycji Jakuba Jamrożka) będziecie mogli posłuchać rozmowy na temat „Meandrów percepcji”, czyli czternastego numeru magazynu „Filozofuj!”. Gośćmi programu będą prof. Robert Piłat oraz dr Paweł Gładziejewski. Audycji będzie można wysłuchać online na stronie Polskiego Radia.

Zapisz się do naszego newslettera

7 czer­w­ca o godzinie 20:05 będzie moż­na posłuchać roz­mowy na tem­aty skon­cen­trowane wokół ostat­niego numeru mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”– „Meandry per­cepcji”.  Redak­tor Jakub Jam­rożek roz­maw­iał będzie z prof. Robertem Piłatem oraz dr. Pawłem Gładziejew­skim. Zaprasza­my do wysłucha­nia i śledzenia jutrze­jszego spotka­nia.


Audycji można wysłuchać > tutaj.

Wystarczy kliknąć  jutro o godz. 20.05!


Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy