Aktualności

Filozofuj z dziećmi 2” – inne opcje wsparcia [eng]

Wychodząc na przeciw wielokrotnym pytaniom i prośbom o możliwości wsparcia wydania książki pod redakcją Łukasza Krzywonia „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na filozofowanie z dziećmi” poza serwisem Zrzutka.pl, uruchomiliśmy dwa kanały do przesyłania wpłat. Wprowadziliśmy także możliwość płatności w innej walucie niż polski złoty.

Od teraz moż­na doko­ny­wać wpłat (rów­nież w innej walu­cie) bez­po­śred­nio na kon­to Fun­da­cji Aca­de­mi­con – z dopi­skiem „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2”:

Rachu­nek w zło­tów­kach (PLN) : 66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Rachu­nek w dola­rach (USD) : 12 1950 0001 2006 0001 0339 0004
Rachu­nek w euro (EUR) : 39 1950 0001 2006 0001 0339 0003

oraz przez sys­tem Pay­Pal – na nasz adres e‑mail: fundacja@academicon.pl

Wszyst­kie infor­ma­cje może­cie tak­że zna­leźć w pli­ku do pobra­nia.

Przejdź do zrzut­ki > LINK


Wpła­ty zagraniczne/Foreign payments

For tho­se who wish to sup­port our pro­ject “Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2” from a coun­try other than Poland or in a cur­ren­cy other than Polish zlo­ty, we pro­vi­de deta­iled instructions.

Zrzutka.pl – After ente­ring the col­lec­tion link at the bot­tom of the page, you can chan­ge the lan­gu­age of the page to English. Data for an inter­na­tio­nal trans­fer (SWIFT and IBAN) can be obta­ined after ente­ring “Dona­te” and selec­ting the pay­ment method by tra­di­tio­nal trans­fer (last icon). You can also pay by card (MasterCard/Visa or Master­pass or Visa Chec­ko­ut card icons). After the pay­ment, the cur­ren­cy will be conver­ted to PLN, accor­ding to the cur­rent exchan­ge rate in the bank.

You can also pay direc­tly to the Aca­de­mi­con Foun­da­tio­n’s bank acco­unt – with the note “Phi­lo­so­phi­se with chil­dren 2”:

Acco­unt in PLN (PLN) : 66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Acco­unt in dol­lars (USD) : 12 1950 0001 2006 0001 0339 0004
Acco­unt in euro (EUR) : 39 1950 0001 2006 0001 0339 0003

Pay­Pal – you can also send money via Pay­Pal to our ema­il address: fundacja@academicon.pl

You can also down­lo­ad this pay­ment instruc­tion here.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy