Audycje Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Popularyzacja

Audycja w TOK FM o poradniku „Filozofuj z dziećmi”

Już dzisi­aj o godz. 23.00 moż­na będzie wysłuchać audy­cji „Wieczór Radio TOK FM” poświę­conej filo­zo­fowa­niu z dzieć­mi. Prezen­tu­je­my w niej pro­jekt prowad­zonej przez Redakcję „Filo­zo­fuj!” akcji crowd­fundin­gowej na por­talu PolakPo­trafi, mającej na celu zebranie środ­ków na wydanie prak­ty­cznego porad­ni­ka do zajęć filo­zoficznych z dzieć­mi. Goś­ciem pro­gra­mu Han­ny Zielińskiej będzie Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka, koor­dy­na­tor­ka akcji oraz dzi­ału „Edukacji filo­zoficznej” na naszym por­talu. Zachę­camy do wysłucha­nia!

Jak się okaza­ło redak­tor prowadzą­ca, Han­na Zielińs­ka, ukończyła stu­dia filo­zoficzne i wspiera jej pop­u­laryza­cję oraz dostrze­ga sens wprowadzenia edukacji filo­zoficznej od najmłod­szych lat.

Podcastu można wysłuchać tutaj (konto premium)tutaj.


Zapraszamy na stronę poradnika „Filozofuj z dziećmi”


 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy