Estetyka Etyka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #115

Władysław Tatarkiewicz
3 kwietnia 1886 r. – urodził się w Warszawie, a 4 kwietnia 1980 r. zmarł, także w Warszawie, Władysław Tatarkiewicz – polski filozof, historyk filozofii i sztuki, etyk i estetyk. Autor semantycznej analizy szczęścia. Pisał o teorii muzyki, plastyki i poezji. Jego dziełem jest jedno z najpopularniejszych opracowań historii filozofii – trzytomowa Historia filozofii.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (20) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy