Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #121

1 maja 1881 r. – przyszedł na świat Pierre Teilhard de Chardin, francuski filozof, paleontolog i geolog. Jego filozoficzno-religijna koncepcja, zwana ewolucjonizmem chrześcijańskim, była wyrazem dążenia do unaukowienia religii i ureligijnienia nauki w jednej syntezie. W swojej najważniejszej pracy Fenomen człowieka rozpatrywał wszechświat jako system nieustannie rozwijający się przez kolejne etapy ku wyższym postaciom świadomości aż do ostatecznej jedności z Bogiem. Jego poglądy wywołały spory w środowisku teologów, filozofów i naukowców.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (20) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy