Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #121

1 maja 1881 r. – przyszedł na świat Pierre Teilhard de Chardin, francuski filozof, paleontolog i geolog. Jego filozoficzno-religijna koncepcja, zwana ewolucjonizmem chrześcijańskim, była wyrazem dążenia do unaukowienia religii i ureligijnienia nauki w jednej syntezie. W swojej najważniejszej pracy Fenomen człowieka rozpatrywał wszechświat jako system nieustannie rozwijający się przez kolejne etapy ku wyższym postaciom świadomości aż do ostatecznej jedności z Bogiem. Jego poglądy wywołały spory w środowisku teologów, filozofów i naukowców.

Całe kalendarium za okres: kwiecień–maj dostępne jest w nr 2 (20) / 2018 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Karolina Mierczak, Marta Ratkiewicz-Siłuch

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy