Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #123

17 maja 1900 r. – Henri Bergson został mianowany profesorem w Collége do France, początkowo na katedrze filozofii greckiej i rzymskiej, by 4 lata później zostać przeniesiony na katedrę filozofii współczesnej. Co tydzień w piątek o godz. 17 w sali nr 8 gmachu przy Rue des Écoles głosił wykłady całemu ówczesnemu intelektualnemu Paryżowi. Centralnym pojęciem tzw. filozofii trwania Bergsona był czas, rozumiany jednak inaczej niż we współczesnej nauce – niemechanicystycznie. Intelektualne ujęcie czasu jako zbioru poszczególnych chwil wprowadza jego zdaniem sztuczne podziały, podczas gdy intuicyjnie uchwycone trwanie, wczucie się w tok wydarzeń, oddaje ciągłość „strumienia życia”.

Całe kalendarium za okres: kwiecień–maj dostępne jest w nr 2 (20) / 2018 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Karolina Mierczak, Marta Ratkiewicz-Siłuch

Ilustracja: Malwina Adaszek

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy