Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #123

17 maja 1900 r. – Henri Bergson został mianowany profesorem w Collége do France, początkowo na katedrze filozofii greckiej i rzymskiej, by 4 lata później zostać przeniesiony na katedrę filozofii współczesnej. Co tydzień w piątek o godz. 17 w sali nr 8 gmachu przy Rue des Écoles głosił wykłady całemu ówczesnemu intelektualnemu Paryżowi. Centralnym pojęciem tzw. filozofii trwania Bergsona był czas, rozumiany jednak inaczej niż we współczesnej nauce – niemechanicystycznie. Intelektualne ujęcie czasu jako zbioru poszczególnych chwil wprowadza jego zdaniem sztuczne podziały, podczas gdy intuicyjnie uchwycone trwanie, wczucie się w tok wydarzeń, oddaje ciągłość „strumienia życia”.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (20) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: Mal­wina Adaszek

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy