Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #124

29 maja 1880 r. – w Blankenburgu przyszedł na świat Oswald Spengler, niemiecki filozof kultury i historii, znany głównie ze swojej pracy Zmierzch Zachodu (1918 r.), gdzie wieszczył rychły upadek kultury zachodniej („faustowskiej”). W książce tej przedstawił koncepcję cyklicznego ujęcia historii: dzieje powszechne stanowią rozwój 8 kultur, których wzrost i upadek następuje analogicznie do biologicznych procesów życiowych, którymi nie kierują żadne racjonalne historyczne prawa.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (20) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Źródło fot.: pl.wikipedia.org, CC0

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy