Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #125

Czerwiec 386 r. – prawdopodobnie w tym miesiącu Augustyn z Hippony zetknął się z Libri Platonicorum. Szczególne wrażenie wywarły na Augustynie rozważania Plotyna o pięknie i prawdzie – niezmiennych i wiecznych. Bezpośrednie spotkanie z myślą neoplatońską stało się dla niego wydarzeniem przełomowym, wtedy to zrezygnował ze studiów nad literaturą na rzecz studiów filozoficznych. Kilka miesięcy później pisał do Romaniana: „Otóż gdy dawszy mi taką podnietę, odszedłeś, ja bez przerwy tęskniłem za filozofią”. Choć w głównych jego dziełach przeważają rozważania teologiczne, podejmował też analizy czysto filozoficzne, np. w Wyznaniach odnajdujemy jedne z najwcześniejszych i najsławniejszych dyskusji o naturze i doświadczeniu czasu.

Całe kalendarium za okres: czerwiec–lipiec dostępne jest w nr 3 (21) / 2018 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch, Karolina Mierczak, Monika Twardak

Źródło fot.: wikipedia.org

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy