Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #127

12 czerwca 1755 r. – Immanuel Kant uzyskał tytuł magistra. Od tego momentu musiało upłynąć 15 lat, zanim sformułował swoją rewolucyjną tezę (słynny „przewrót kopernikański” w filozofii), że to nie przedmiot decyduje o tym, jak podmiot go poznaje. To podmiot narzuca doświadczeniu formy własnego rozumu (formy zmysłowości: czas i przestrzeń oraz kategorie intelektu, m.in. przyczynowość), do których musi się ono „dopasować”. W pełni rozwinął tę ideę w swoim najbardziej znanym dziele: Krytyka czystego rozumu.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (21) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opracowanie:Marta Ratkiei­w­cz-Siłuch, Karoli­na Mier­czak, Moni­ka Twar­dak

Źródło fot.: commons.wikimedia.org

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy