Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #128

14 czerwca 1970 r. – zmarł Roman Ingarden. Wybitny polski filozof, uczeń Edmunda Husserla. Studiował również matematykę pod kierunkiem Davida Hilberta. Jego prace z zakresu estetyki i analizy sposobu istnienia dzieł sztuki przyniosły mu uznanie na całym świecie. Zajmował się kwestiami istnienia, intencjonalności i realności świata. Szczegółową analizę tych zagadnień wydał w słynnym Sporze o istnienie świata. Co ciekawe, to właśnie Ingarden dokonał kanonicznego przekładu Krytyki czystego rozumu Kanta. Ingarden uchodzi na całym świecie za jednego z najwybitniejszych filozofów współczesnych oraz za czołowego przedstawiciela fenomenologii.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (21) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opracowanie:Marta Ratkiei­w­cz-Siłuch, Karoli­na Mier­czak, Moni­ka Twar­dak

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy