Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #128

14 czerwca 1970 r. – zmarł Roman Ingarden. Wybitny polski filozof, uczeń Edmunda Husserla. Studiował również matematykę pod kierunkiem Davida Hilberta. Jego prace z zakresu estetyki i analizy sposobu istnienia dzieł sztuki przyniosły mu uznanie na całym świecie. Zajmował się kwestiami istnienia, intencjonalności i realności świata. Szczegółową analizę tych zagadnień wydał w słynnym Sporze o istnienie świata. Co ciekawe, to właśnie Ingarden dokonał kanonicznego przekładu Krytyki czystego rozumu Kanta. Ingarden uchodzi na całym świecie za jednego z najwybitniejszych filozofów współczesnych oraz za czołowego przedstawiciela fenomenologii.

Całe kalendarium za okres: czerwiec–lipiec dostępne jest w nr 3 (21) / 2018 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie:Marta Ratkieiwcz-Siłuch, Karolina Mierczak, Monika Twardak

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować