Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #134

W lipcu 1833 r. – ukazała się druga część (z czterech) książki Fryderyka Nietzschego Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. W dziele tym niemiecki filozof nie prezentuje żadnych nowych idei czy poglądów, stanowi ono raczej kompilację jego myśli. Z drugiej strony jednak zamierzeniem samego autora było, aby dzieło to stało się swoistym credo dla ludzi zniechęconych do tradycyjnych religii, a zwłaszcza do chrześcijaństwa. Dlatego też z ust tytułowego Zaratustry słyszymy o śmierci Boga, o nadczłowieku czy woli mocy – czołowych pojęciach nietzscheańskiej filozofii.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (21) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiei­w­cz-Siłuch, Karoli­na Mier­czak, Moni­ka Twar­dak

Źródło fot.: commons.wikimedia.org

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy