Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #142

10 sierpnia 1924 r. – przyszedł na świat Jean-François Lyotard, filozof francuski, jeden z twórców i główny przedstawiciel postmodernizmu. Według niego społeczeństwo ponowoczesne podobne jest do mgławicy składającej się z wielu niezależnych dyskursów, wielu odrębnych gier językowych, a panujące w nim relacje przedstawiają „antagonistykę powszechną” – sytuację bez szans na ostateczne porozumienie. Sprawiedliwość w tym społeczeństwie można osiągnąć poprzez zapewnienie wszystkim swobodnej gry, czyli przyznanie prawa głosu każdemu.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: sierpień–wrzesień dostęp­ne jest w nr 4 (22) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Źródło fot.: commons.wikimedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy