Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #149

21 września 1860 r. – zmarł Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof. Centralną ideą swojej doktryny uczynił twierdzenie, że nie ma żadnej rozumnej zasady rządzącej światem, a świat sam w sobie jest ślepą wolą ujawniającą się pod postaciami popędów i pragnień (z centralnym znaczeniem płciowości), silniejszą niż poznanie i intelekt. Jego teoria tak rozumianej woli wyprzedziła myśl Freuda i uczyniła Schopenhauera głównym prekursorem doktryny psychoanalitycznej. W odpowiedzi na krytykowaną Kantowską naukę o moralności stworzył własną etykę współczucia, uznającą za podstawę moralności nie świadomość, ale afektywne utożsamianie się z inną (cierpiącą) osobą.

Całe kalen­da­rium za okres: sierpień–wrzesień dostęp­ne jest w nr 4 (22) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Karo­li­na Mier­czak, Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilu­stra­cja: Jędrzej Pawlaczyk

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • My Pola­cy nie lubi­my filo­zo­fii pesy­mi­zmu.” /“Jezioro Bodeń­skie”, S. Dygat/.
    Zatem…?!
    AS — Nieee!!!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy