Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #149

21 września 1860 r. – zmarł Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof. Centralną ideą swojej doktryny uczynił twierdzenie, że nie ma żadnej rozumnej zasady rządzącej światem, a świat sam w sobie jest ślepą wolą ujawniającą się pod postaciami popędów i pragnień (z centralnym znaczeniem płciowości), silniejszą niż poznanie i intelekt. Jego teoria tak rozumianej woli wyprzedziła myśl Freuda i uczyniła Schopenhauera głównym prekursorem doktryny psychoanalitycznej. W odpowiedzi na krytykowaną Kantowską naukę o moralności stworzył własną etykę współczucia, uznającą za podstawę moralności nie świadomość, ale afektywne utożsamianie się z inną (cierpiącą) osobą.

Całe kalendarium za okres: sierpień–wrzesień dostępne jest w nr 4 (22) / 2018 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Karolina Mierczak, Marta Ratkiewicz-Siłuch

Ilustracja: Jędrzej Pawlaczyk

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • My Polacy nie lubimy filozofii pesymizmu.” /“Jezioro Bodeńskie”, S. Dygat/.
    Zatem…?!
    AS — Nieee!!!