Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #153

29 października 1910 r. – urodził się Alfred J. Ayer, angielski filozof, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli brytyjskiego pozytywizmu logicznego. W swoich pracach dążył do realizacji postulatów filozofii jako analizy lingwistycznej. Według niego najodpowiedniejszym językiem do opisu rzeczywistości jest tzw. język danych zmysłowych, a właściwą metodą filozofii powinna być analiza redukcyjna: zdania zawierające wyrażenia kłopotliwe zastępuje się zdaniami, które tych wyrażeń nie zawierają. W metaetyce reprezentował emotywizm (sprowadzający znaczenie terminów i wypowiedzi etycznych do znaczenia emotywnego) w wersji skrajnej: wypowiedzi etyczne niczego nie oznaczają, pełnią jedynie funkcję ekspresyjną (wyrażanie emocji wypowiadającej je osoby) i ewokatywną (wywoływanie analogicznej emocji u słuchacza).

Całe kalendarium za okres: październik–listopad dostępne jest w nr 5 (23) / 2018 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Karolina Gadula, Marta Ratkiewicz-Siłuch, Aleksander Wandtke

Źródło fot.: pl.wikipedia.org, CCo

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy