Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #158

11 lutego 1900 r. – w Marburgu przyszedł na świat Hans-Georg Gadamer, współtwórca nowoczesnej hermeneutyki jako kierunku filozoficznego. Jego główne dzieło Prawda i metoda (1960), gdzie Gadamer próbuje pokazać napięcie między prawdą a metodą, głęboko oddziałało na współczesną myśl filozoficzną. Centralną kategorią jego teorii jest kategoria rozumienia. Rozumienie w jego ujęciu to nie tylko sposób poznania, ale przede wszystkim sposób bycia bytu, który istnieje właśnie poprzez to rozumienie.

Całe kalen­da­rium za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy