Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #158

11 lutego 1900 r. – w Marburgu przyszedł na świat Hans-Georg Gadamer, współtwórca nowoczesnej hermeneutyki jako kierunku filozoficznego. Jego główne dzieło Prawda i metoda (1960), gdzie Gadamer próbuje pokazać napięcie między prawdą a metodą, głęboko oddziałało na współczesną myśl filozoficzną. Centralną kategorią jego teorii jest kategoria rozumienia. Rozumienie w jego ujęciu to nie tylko sposób poznania, ale przede wszystkim sposób bycia bytu, który istnieje właśnie poprzez to rozumienie.

Całe kalendarium za okres: październik–listopad dostępne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wójcik, Patryk Kruk

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy