Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #16

22 kwietnia 1724 r. – w Królewcu urodził się Immanuel Kant – niemiecki filozof doby oświecenia i jeden z najwybitniejszych myślicieli wszech czasów. Twórca etyki deontycznej, odwołującej się do pojęcia imperatywu kategorycznego i moralnego. Rozszerzył arystotelesowską teorię logiki o nowe rodzaje sądów: analityczne i syntetyczne: a priori i a posteriori. Autor Krytyki czystego rozumu, w której dokonał zespolenia tradycji nowożytnego racjonalizmu i empiryzmu.

Całe kalendarium za okres: marzec–kwiecień dostępne jest w nr 1 (7) „Filozofuj!”, który można pobrać > tutaj.


Osoby, które chciałby pomóc przy tworzeniu kalendarium, zapraszamy do współpracy. Szczegóły są > tutaj.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy