Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #16

22 kwietnia 1724 r. – w Królewcu urodził się Immanuel Kant – niemiecki filozof doby oświecenia i jeden z najwybitniejszych myślicieli wszech czasów. Twórca etyki deontycznej, odwołującej się do pojęcia imperatywu kategorycznego i moralnego. Rozszerzył arystotelesowską teorię logiki o nowe rodzaje sądów: analityczne i syntetyczne: a priori i a posteriori. Autor Krytyki czystego rozumu, w której dokonał zespolenia tradycji nowożytnego racjonalizmu i empiryzmu.

Całe kalendarium za okres: marzec–kwiecień dostępne jest w nr 1 (7) „Filozofuj!”, który można pobrać > tutaj.


Osoby, które chciałby pomóc przy tworzeniu kalendarium, zapraszamy do współpracy. Szczegóły są > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować