Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #161

Umberto Eco

19 lutego – mija trzecia rocznica śmierci Umberto Eco – wybitnego semiologa, filozofa, mediewisty i jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy. W czasie studiów (w trakcie których szczególną uwagę poświęcił św. Tomaszowi z Akwinu) został apostatą i ateistą. W 1967 r. Eco wygłosił słynny odczyt W kierunku semiologicznej wojny partyzanckiej, w czasie którego mówił, jak używając metod znanych strategii z wojny partyzanckiej, walczyć z kulturą masową. Tezy zawarte w wykładzie opisał w książce Il costume di casa.

 


Całe kalendarium za okres: luty–marzec dostępne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wójcik, Patryk Kruk

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy