Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #164

23 marca 1948 r. – w Clamart koło Paryża zmarł Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew, rosyjski filozof, uważany za najwybitniejszego filozofa rosyjskiego XX w. Rozwijał myśl bliską personalizmowi i egzystencjalizmowi w jego religijnej odsłonie. Podstawowym wyróżnikiem wolnej twórczej osobowości, uważanej przez Bierdiajewa za najwyższą wartość, jest uczestniczenie w urzeczywistnianiu idei Bogoczłowieczeństwa, czyli wcielania boskiego pierwiastka w otaczający świat. Akcentował przy tym wymiar wspólnotowy tych dążeń.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy