Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #164

23 marca 1948 r. – w Clamart koło Paryża zmarł Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew, rosyjski filozof, uważany za najwybitniejszego filozofa rosyjskiego XX w. Rozwijał myśl bliską personalizmowi i egzystencjalizmowi w jego religijnej odsłonie. Podstawowym wyróżnikiem wolnej twórczej osobowości, uważanej przez Bierdiajewa za najwyższą wartość, jest uczestniczenie w urzeczywistnianiu idei Bogoczłowieczeństwa, czyli wcielania boskiego pierwiastka w otaczający świat. Akcentował przy tym wymiar wspólnotowy tych dążeń.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 10 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy