Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #165

Joseph Campbell
26 marca 1904 r. – urodził się amerykański antropolog religii, pisarz i myśliciel Joseph Campbell. Był autorem wielu publikacji, które w głównej mierze poruszały tematykę wpływu mitów na działalność człowieka na przestrzeni wieków. Do jego najbardziej znanych prac należą: Bohater o tysiącu twarzy, Mityczny obraz, Potęga mituMaski Boga. Campbell tworzył swoje teorie, koncepcje dotyczące religioznawstwa porównawczego, pod wpływem dzieł Zygmunta Freuda, Oswalda Spenglera, Carla Junga czy Arthura Schopenhauera. Zdaniem Campbella mity o herosach zmagających się z przeciwnościami losu wraz z obrzędami do dzisiaj pełnią funkcję drogowskazów, które mają wspomóc rozwijającego się człowieka. Ludzkie życie składa się z kilku następujących po sobie etapów (dzieciństwo, okres dojrzewania, dorosłość, starość), związanych z różnorodnymi ceremoniami i inicjacjami (zaślubiny, post, pogrzeb, postrzyżyny itp.). Amerykański religioznawca stwierdził, iż mit nie jest niczym innym, jak tylko zdepersonalizowanym snem, a sen – spersonalizowanym mitem. Joseph Campbell zmarł w 1987 r., w wyniku choroby nowotworowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Publi­ka­cje autor­stwa Jose­pha Camp­bel­la wyda­ne w języ­ku pol­skim.

Całe kalen­da­rium za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy